A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-04-25

R.002-02 Glad Påsk / Happy Easter

Gerda_0004A-01

“Look”

Gerda_0004B-01

Postmark: (Sörby?) 30.3.1902

To: Miss Gerda Ekman, Wilander, Sörby

En glad och treflig påsk!
Hjärtliga hälsningar (B. F-n)

(B. Fredriksson? Jämför nyårshälsningen R.001-01)

In English

A happy and enjoyable Easter!
Best regards, (B. F-n)

I think the sender here may be the same friend who sent the R.001-01 card with the New Year greeting. (B. Fredriksson)

R.002-01 Gott Nytt År! / Happy New Year!

Gerda_0003A

(Import.)

Gerda_0003B-01

To: Miss Gerda Ekman, Sörby

(Gott Nytt År!) Tillönskas af Bror Oscar.
Mycken tack för julpresenten.

(Happy New Year!) from Brother Oscar.
Many thanks for the Christmas present.

R.001-02 New Year 1902

Gerda_0002A-01

Gesetzlich geschützt. No 837. “Erika”
(German: Copyright)

Gerda_0002B-01

New Year 1902

To: Miss Gerda Ekman (Wilander), Sörby

Godt Nytt År tillönskar vännen … (Emil? Erik?)

Happy New Year from your friend ….

I can’t decipher the signature, but it’s from a friend.
New Year cards with the specific year printed in the picture seem to have been popular in the early 1900’s.

R.001-01 Folkdräkt, Skåne (1901)

R.001-01  Folk Costume, Skåne (1901)

Gerda_0001-001

Skånsk Skördebild. (Harvest picture from Skåne.)

Gerda_0002-001

Postmark: Sörby 31.12.1901
To: Miss Gerda Ekman, B Wilander, Sörby

Godt nytt år! Tillönskas av B. Fredriksson

Happy New Year! from B. Fredriksson

The previous post G007.3 (Folkdräkt, Jösse Härad) from Gustav’s postcard album reminded me of this card I’d seen in his sister Gerda’s album – also a harvest picture and with folk costumes, but from a different part of Sweden (Skåne, the most southern province).

There seems to be only four cards in Gerda’s card collection from before she went to America, and I thought I’ll insert those here before I go on with Gustav’s album.

These four cards confirm that around New Year and Easter 1902 Gerda was staying with her older sister Emma and family at Sörby near Falköping. (Emma’s husband was Brynolf Wilander.)

2012-04-24

G.007-3 Folkdräkt, Jösse Härad (1902)

G.007.3. Folk Costume, Jösse Härad, Värmland

007.3A-001

SVERIGE, provins: VÄRMLAND, JÖSSE HÄRAD

007.3B-001

Datum: 6.6 1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storegården, Fristad
From: Hildur N.

Mottag de rikligaste hälsningar på namnsdagen 6/6 02.
Hildur N. (?)

Ännu en namnsdagsgratulation på Gustaf-dagen 1902.
Vem Hildur är som skickat kortet vet jag inte, och poststämpel framgår inte heller. Jag tror att initalen i efternamnet är N. (Det är i alla fall knappast från Gustafs styvsyster med samma namn, som år 1902 bara var 10 år.)

---

In English

Another message of congratulations to Gustaf on his name day, 6 June, 1902 – see footnote 2 in the previous post 7.2. I have no clue to who Hildur is who sent the card, but it is a girl’s name.

Folk costumes were popular in the 19th century, and each part of the country had its own. The card shows the costumes for Jösse Härad, part of the province of Värmland.

G.007-2 Kneippbaden (1902)

007.2A-001

Kneippbaden. 3 
Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.

007.2B-001

Datum: 5.6.1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: A. B_n

Tack för senaste!
Många lyckönskningar på namnsdagen från
A. B_n

(Möjligen skulle A. B_n kunna vara Arthur som skrev det föregående kortet?)

Thanks for last time! 1
Many congratulations on your name day 2
from A. B_n

1 “Tack för senast” = “thanks for last time” is a very commonly used polite phrase in Sweden to say thanks to someone the next time you talk to them after having been to their home, or they took you out to dinner etc.

2 Celebration of name days in Sweden began in the 17th century, at first among royalty and aristocracy, but then also among the general population. Each day in the calendar is associated with one or more names. A thorough modification of the list of names was made in 1901; but before as well as after, Gustaf (Gustav) was one of the names for 6 June (and still is).

3 Sebastian Kneipp (1821-1897) was a Bavarian priest and one of the founders of the naturopathic medicine movement. He is most commonly associated with the "Kneipp Cure" form of hydrotherapy, a system of healing involving the application of water through various methods, temperatures and pressures.

From his spa resort Bad Wörishofen in Germany, the method spread to other European countries, Sweden included. Kneippbaden in Norrköping opened in 1898.

Sebastian Kneipp, tysk präst och professor, född 1821 i byn Stephansried i Ottobeuren, Bayern, död 1897 i Wörishofen, Bayern.

Redan 1848 uppfann han Kneippkuren, som var en slags kallvattensbehandling med bl a barfotapromenader i fuktigt gräs. Utifrån hans anläggning Wörishofen i Bayern spreds uppförandet av liknande kuranstalter byggda på hans idéer över hela Europa.

Kneippbaden i Norrköping öppnades 1898.

2012-04-23

G.007-1 Mullsjö (1902)

007.1A-001

Mullsjö. – Halls Bokh., Jönköping. Imp.

007.1B-001

Datum: 26.5.1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: Arthur

Hjärtligt tack för kortbrefvet! Jag är nu någorlunda frisk, fast krafterna äro jämförelsevis små. Jag får väl stanna hemma åtminstone denna vecka också. Har sen i går varit hos mina systrar i Mullsjö och skall nu gå hem. Systrarna be om en hälsning!
Mullsjö den 26-5-1902, Arthur

Many thanks for the lettercard! I am now passably well, although by comparison not very strong. I suppose I shall be staying home for another week. Since yesterday I’ve been with my sisters at Mullsjö and am now going home. The sisters send their greetings! – Arthur

Mullsjö is a locality near Jönköping, Sweden.

G.006-3 Timber Rafting at Berge (1902)

G.006-3 Sorteringsbommar för timmerflottning vid Berge (Indalsälven)

006.3A-001

No. 277a – Sorteringsbommarna vid Berge.
Imp. F.W.H. & Co.

006.3B-001

Datum: 2.3.1902
Till/to: Herr Gust. Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: Oscar

Käre Bror. Undrar hur du nu mår och hur snart kommer du hit? Hämtar dig troligen, ty Johansson reser snart härifrån. Skrif om du kommer snart och om jag får hämta dig. Elin låter hälsa er alla. I hast, Oscar.

Troligen är “Johansson” den som skrev kortet 6.1.

In English

Dear Brother. I wonder how you are and how soon you can come here? I will probably come and fetch you because Johansson will be leaving soon. Write if you are coming soon and if I can come and fetch you. Elin sends her love to everyone. In haste, Oscar.

I think this gives a clue to who wrote the card 6.1 – Johansson, whoever he was. A farm hand, probably?

Timber rafting is a log transportation method in which logs are tied together into rafts and drifted or pulled across a water body or down a flatter river.

Berge is a place at the river Indalsälven in the Swedish province of Medelpad where timber used to be sorted into such rafts.

Berge ligger vid Indalsälven i Medelpad. Sorteringsbommarna användes för att sortera timmer till stora flottar som styrdes genom forsen till älvmynningen, varifrån de bogserades med båtar till sågverken.

G.006-2 Saltsjöbaden (1902)

006.2A-001

No. 50. Saltsjöbaden.  – Imp. F.W.H. & Co

006.2B-001

Poststämpel:  (3?) 1902
Till/från: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: Ester

Käre broder Gust. Om du ej har bestält de korten(?) jag talade om, så låt det vara tils jag kommer hem. Hur mår ni derhemma --- må godt. Kära helsningar till eder alla från syster Ester.

006.2A-002

Gerda kommer väl snart hem nu, hon har varit här(?) en vecka. Kan helsa från Sörby, var der i går.

Ester är Gustafs 2 år äldre syster; var hon bodde vid denna tid (1902) vet jag inte (även om hon på kortet omnämner Storegården som “hemma”). Vykortet är från Saltsjöbaden, men det verkar ingå i en serie kort med motiv från olika platser som även Oscar använt sig av. Efter att först ha haft svårt att få ihop datum och platser så tror jag nu att Ester befann sig hos Oscar och Elin i Odensberg när kortet skrevs.

In English

Dear brother Gust. If you have not ordered the cards(?) I mentioned, let it be until I get home. How is everyone at home. Love to you all from sister Ester.  -  Gerda should be coming home soon, she’s been here(?) a week. Greetings from Sörby, I was there yesterday.

Ester is Gustaf’s 2 year older sister. I’m not sure where she was living in 1902. The view on the postcard is from Saltsjöbaden1 in Stockholm, but the card seems to be one in a series of views from various places all over the country, printed by one and the same company, and other cards in the same series are used by Oscar, who may have had a stash of them. Ester’s handwriting is difficult and her spelling not the best either, but what makes best sense is that she is writing this card from Odensberg, and sending greetings from Sörby (where their sister Emma lived).

1 Saltsjöbaden (literally "the Salt Sea baths") was developed as a resort by a member of the wealthy and influential Wallenberg family, from farmland bought in 1891 through a newly created railway company. Two luxurious hotels (1893) and a sanatorium were built.

G.006-1 Tegnérrummet, Rämen (1902)

006.1A-001

No 242 Vermlands Rämen. Tegnérrummet. 1
Imp. F.W.H. & Co.

006.1B

Datum: (March) 1902
Poststämpel: PKXP (troligen Falköping)
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: ? (kan ej tyda namnteckningen)

006.1A-003

006.1A-002

Hjärtligt tack för vyn, roligt höra du mår godt. Jag är nu ensam. Ekman med Fru är på Sörby idag.
Hälsningar ---

Många Hälsningar till Ester o Gärda.
Nästa måndag flyttar jag.

Jag kan inte tyda namnteckningen på det här kortet. Av texten gissar jag att det är sänt från någon på gården i Odensberg. “Ekman med fru” måste vara Oscar och Elin, och att de är på Sörby borde betyda att de för dagen är hos systern Emma med familj. Avsändaren skickar hälsningar till de andra två systrarna och nämner sin egen förestående flyttning.

In English

Many thanks for the picture postcard, glad to know you’re doing well. I am now alone. Ekman and wife have gone to Sörby today. Give my greetings to Ester and Gerda. I’ll be moving next Monday.  ---

I can’t decipher the signature on this postcard. From the content it seems it was sent from someone still living on the farm at Odensberg near Falköping. Oscar and his wife Elin seem to have gone to visit Oscar’s sister Emma for the day. The writer sends greetings to the other two sisters and says “I’ll be moving next Monday”.

---

1 The postcard is from a manor house at Rämen or Rämmen in the county of Värmland where there is a small museum dedicated to the famous Swedish poet, bishop and letterwriter, Esaias Tegnér (1782-1846). In the 19th century he was regarded as the father of modern poetry in Sweden. As a young man he was tutor to the younger children of the Myhrman family living at Rämen and fell in love with the daughter Anna, two years younger than himself. They were secretly engaged in 1802 and married in 1806. In 1826, Tegnér became bishop of Växjö. There were some scandals attached to his name because of close friendships/relationships with other women than his wife, probably referred to in his poetry.

---

1 Esaias Tegnér och Rämens Bruk

Rämens Herrgård hörde till Rämens/Rämmens bruk i närheten av Filipstad i Värmland. Bruket är nedlagt men herrgården finns kvar och tillhör numera familjen Dickson. I herrgården finns ett mindre museum, vari det så kallade Tegnérrummet fortfarande ingår. Herrgården är privatbostad men visning av Tegnérrummet kan bokas via turistbyrån.

Esaias Tegnér 1782-1846 var en en svensk skald och kulturpersonlighet. Han kom till Rämmens bruk sommaren 1797 när han var 14 år och hans äldre bror Lars Gustaf fått plats som informator. Bruket ägdes av Kristoffer Myhrman som hade nio söner och två döttrar, däribland den då 12-åriga Anna Myhrman. På hösten 1798 återkom Esaias dit som informator åt familjens yngre söner. Man vet att Anna gömde undan stearinljus till honom så att han skulle kunna läsa Iliaden och Odysséen. I ett brev till sin bror Elof i maj 1799 anförtrodde han honom sin kärlek för Anna, för säkerhets skull skrivet med grekiska bokstäver. Tegnér började studera vid Lunds universitet men med hjälp av sin bror skickade han i hemlighet brev till fru Myhrman och Anna bakom ryggen på Kristoffer Myhrman. Sommaren 1802 besökte Tegnér åter Rämmen och förlovade sig med Anna i hemlighet. Den officiella förlovningen dröjde till midsommar 1805. I augusti 1806 gifte de sig på Rämmens bruk. De bodde i Lund fram till 1926 då de flyttade till Växjö, där Tegnér utnämnts till biskop. Under sitt äktenskap lär Tegnér ha hyst mycket varma känslor också för flera andra kvinnor, som anses ha påverkat hans diktning.

 

 

G.005-3 Jyväskylä, Finland (1902)

005.3A-001

Iyväskylä park (Jyväskyla, Finland)

005.3B-001

Datum/date: 17.3.1902
Poststämplat/postmark: Borås
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storegården, Fristad
Från/from: G.L.

Borås den 17 Mars 1902. Jag är nu i Borås.
Många hälsningar från G.L.

Ännu ett vykort endast undertecknat med signatur. Det skulle kunna vara från samme Gustaf L. som sände det första kortet i vykortsalbumet (1.1).

Kortet är från Finland; en logisk slutsats är väl att avsändaren nyligen återvänt till Borås från en resa till grannlandet i öster.

Jyväskyla i Mellersta Finland nåddes av järnvägen 1897. Det var Finlands snabbast växande stad under 1900-talet. År 1900 hade staden 3000 invånare. Idag ca 131.000.

In English

Borås 17 March 1902. I am now in Borås.
Many greetings from G.L.

Another postcard signed by signature – G.L. This could be the Gustaf L. who sent the very first postcard in the album (1.1)

The card is from Finland, but sent from Borås.
A logical conclusion would be that the sender has just returned from a journey to Finland.

Jyväskylä is the largest city and municipality in Central Finland  and on the Finnish Lakeland. It was reached by railway in 1897. It was the fastest growing Finnish city in the 20th century. In 1900, it had 3000 inhabitants. Today 131.000.

2012-04-22

G.005-2 Örebro (1902)

005.2A-001

No. 231. Örebro – Imp. F.W.H. & Co.

005.2B

Datum/date: 27.2.1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: Oscar & Elin

De käraste hälsningar med försenadt tack för lyckönskningarne.
Elin & Oscar

Hälsa och tacka för kärkomna kort m.m.
Wälkomna hit snart! Oscar

Oscar var född 1872. Jag har inget datum för när han gifte sig med Elin.  Om det här är ett försenat tack för lyckönskningar till bröllop så kan det ha ägt rum i början av 1902. Enligt pappas anteckningar fick de tre söner: Sven, Justus och Ingvar, men jag har inga födelseår för dem.

När jag först läste det här kortet trodde jag att Oscar och Elin flyttat till Örebro vid denna tidpunkt (februari 1902), men efter att ha läst ytterligare några kort verkar det inte längre stämma. Även om bilden är från Örebro så tror jag att kortet är skrivet från Odensberg.

In English

Sending our love with belated thanks for the congratulations. 
Elin & Oscar

Greetings to everyone and thanks for much appreciated cards etc. Please come and visit soon! - Oscar

Oscar was born 1872. I don’t know what year he got married to Elin. If the congratulations mentioned here refer to a wedding it would have been early in 1902. According to a family tree sketch by my father, they had three sons: Sven, Justus and Ingvar, but I don’t know when they were born.

When I first read this card I took it that Oscar and Elin had moved to Örebro, but reading a few more cards changed my mind about that. I think they were still living at Odensberg when this card was sent, even if the picture is from Örebro. The postcard seems to be one in a series of cards from various places all over the country.

image

Örebro Castle (photo from Wikipedia)
Part of a castle tower is seen on the old postcard.

Örebro castle was constructed during the early 13th century and then modified and enlarged during the reign of King Gustav Vasa in the 1560s.

2012-04-20

G.005-1 Salvation Army, Stockholm (1902)

G.005-1 Krigarkonungen och Frälsningsarmén
      The Warrior King and the Salvation Army


005.1A-1

Karl XII:s staty. Stockholm.
Förlag Oscar Ellqvist. Nr 9

005.1B-1

005.1A-003

005.1A-002

005.1A-004

Datum/date: 8.2.1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad

Tack för kortet! Skrif Snart!
Många Hälsningar från en vän.
ALARIK

Gustafs vänner tycks verkligen ha haft en förkärlek för att skicka anonyma och kryptiska vykortshälsningar. Det här vykortet från Stockholm är signerat med runskrift!1 Jag tyder namnet till Alarik – men hade han verkligen en vän som hette så, eller var det i sin tur ett smeknamn eller kodnamn??

Alarik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen 'allhärskare, den som härskar över allt'.

Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901.

Alarik I (alternativt Alarik goten eller i latinska källor Alaricus), (cirka 370 - 410), var en gotisk kung och den förste barbarhärskaren som intog Rom.

Motivet på vykortet är Karl XII:s staty i Stockholm.2 
I förgrunden t.v. en grupp unga kvinnor. När man tittar närmare, så är det inte vilka kvinnor som helst – de bär på gitarrer och papper, och har hattar typiska för Frälsningsarmén!

Frälsningsarmén grundades 1865 i London och kom till Sverige 1882 under ledning av Hanna Ouchterlony.

image
1882; Hanna Ouchterlony, som hört William Booths son Bramwell predika i väntsalen i stationshuset i Värnamo, och snabbutbildats till frälsningsofficer i England kommer till Stockholm i december 1882 i spetsen för en liten grupp på fem personer. Den 28 december hålls Frälsningsarméns första möte på dåvarande Ladugårdslandsteatern (sedermera Folkan) vid Östermalmstorg och Frälsningsarmén hade därmed ”öppnat eld” i Sverige.

Statyn som föreställer Karl XII är modellerad av Johan Peter Molin (1814-73) och göts på Kungliga Myntet på Kungsholmen av Heroldt från Nürnberg i två omgångar. Bronsen väger två och ett halvt ton.

Karl XII (1682-1718) har kallats krigarkonung och hjältekonung. Det förefaller mig som det ligger en viss ironi i fotografiet av de kvinnliga frälsningssoldaterna som vänder ryggen åt den gamle krigarkonungen (representant för den världsliga makten) och går i en annan riktning än den som statyn pekar ut.

Ännu en vykortsbild som vid första anblicken inte verkar alls märkvärdig – en staty och lite folk – men i själva verket är en mycket skickligt fångad bild; och möjligen också ett mycket medvetet val av bild från avsändarens sida.



In English

Thanks for the card! Write soon!
Many Greetings from a friend – ALARIK

Gustaf’s friends certainly seemed to enjoy sending him anonymous and cryptic messages. This postcard from Stockholm is signed using runes! 1


image

1 Runes are very old letters which Germanic people used before they started using Latin letters in the Middle Ages. In its broadest sense, the word runes can mean any cryptic letters, but it usually means the alphabets used by Scandinavian people from about the year 150 AD to the Middle Ages. The oldest of these is called the Elder Fuþark, used from about 150 to 800 AD.
The runes used here seem to be from the Elder Fuþark and would read ALARIK.
Alaric is an old Nordic/German name meaning Ruler of all. Alaric I was the Gothic king of the Visigoths who plundered Rome in AD 410.

It is/was not a very common name but I found a note that it was introduced in the Swedish namesday calendar in 1901 (i.e. the year before this postcard was sent) and in connection with that gained a certain popularity.


So did Gustaf really have a friend by the name of Alarik? Or was it a nickname, or a code name?

Looking closer at the picture on the card, in the background there is a famous statue of the Swedish king Charles XII of Sweden (1682-1718), who was often referred to as warrior king and hero. 2 


image

Part of the Monument to Charles XII
in Stockholm, pointing towards Russia
(from Wikipedia)

In the foreground of the picture, there is a group of women. When you look closer, you can see they are carrying guitars and books or papers, and wearing hats typical of the Salvation Army!

The Salvation Army was founded in London in 1865 by William Booth and his wife Catherine. In 1878, their son Bramwell Booth, age 22, was visiting a family in Värnamo, Sweden. He took the opportunity to preach at the railway station there. One of those who heard him was a woman named Hanna Ouchterlony, a 40 year old bookshop assistant. She ended up going to London a few years later to study the work of the Salvation Army there; and returned to Sweden in 1882 with a group of four people, founding the first branch of the Salvation Army in Stockholm.

When looking close at this postcard, it seems to me to hold a wonderful irony, in that the Salvation Army women are turning their backs on the old warrior king, representing worldly wars and power, and walking in the opposite direction.

All in all, this to me turns out another example of a picture postcard that at first sight seemed rather ordinary – a statue and some people – but which on analysis turns out to be a really clever photo; and possibly also very consciously chosen by Gustav’s friend “Alarik”.