A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-04-20

G.005-1 Salvation Army, Stockholm (1902)

G.005-1 Krigarkonungen och Frälsningsarmén
      The Warrior King and the Salvation Army


005.1A-1

Karl XII:s staty. Stockholm.
Förlag Oscar Ellqvist. Nr 9

005.1B-1

005.1A-003

005.1A-002

005.1A-004

Datum/date: 8.2.1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad

Tack för kortet! Skrif Snart!
Många Hälsningar från en vän.
ALARIK

Gustafs vänner tycks verkligen ha haft en förkärlek för att skicka anonyma och kryptiska vykortshälsningar. Det här vykortet från Stockholm är signerat med runskrift!1 Jag tyder namnet till Alarik – men hade han verkligen en vän som hette så, eller var det i sin tur ett smeknamn eller kodnamn??

Alarik är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen 'allhärskare, den som härskar över allt'.

Namnet fick en viss popularitet när det infördes i almanackan 1901.

Alarik I (alternativt Alarik goten eller i latinska källor Alaricus), (cirka 370 - 410), var en gotisk kung och den förste barbarhärskaren som intog Rom.

Motivet på vykortet är Karl XII:s staty i Stockholm.2 
I förgrunden t.v. en grupp unga kvinnor. När man tittar närmare, så är det inte vilka kvinnor som helst – de bär på gitarrer och papper, och har hattar typiska för Frälsningsarmén!

Frälsningsarmén grundades 1865 i London och kom till Sverige 1882 under ledning av Hanna Ouchterlony.

image
1882; Hanna Ouchterlony, som hört William Booths son Bramwell predika i väntsalen i stationshuset i Värnamo, och snabbutbildats till frälsningsofficer i England kommer till Stockholm i december 1882 i spetsen för en liten grupp på fem personer. Den 28 december hålls Frälsningsarméns första möte på dåvarande Ladugårdslandsteatern (sedermera Folkan) vid Östermalmstorg och Frälsningsarmén hade därmed ”öppnat eld” i Sverige.

Statyn som föreställer Karl XII är modellerad av Johan Peter Molin (1814-73) och göts på Kungliga Myntet på Kungsholmen av Heroldt från Nürnberg i två omgångar. Bronsen väger två och ett halvt ton.

Karl XII (1682-1718) har kallats krigarkonung och hjältekonung. Det förefaller mig som det ligger en viss ironi i fotografiet av de kvinnliga frälsningssoldaterna som vänder ryggen åt den gamle krigarkonungen (representant för den världsliga makten) och går i en annan riktning än den som statyn pekar ut.

Ännu en vykortsbild som vid första anblicken inte verkar alls märkvärdig – en staty och lite folk – men i själva verket är en mycket skickligt fångad bild; och möjligen också ett mycket medvetet val av bild från avsändarens sida.In English

Thanks for the card! Write soon!
Many Greetings from a friend – ALARIK

Gustaf’s friends certainly seemed to enjoy sending him anonymous and cryptic messages. This postcard from Stockholm is signed using runes! 1


image

1 Runes are very old letters which Germanic people used before they started using Latin letters in the Middle Ages. In its broadest sense, the word runes can mean any cryptic letters, but it usually means the alphabets used by Scandinavian people from about the year 150 AD to the Middle Ages. The oldest of these is called the Elder Fuþark, used from about 150 to 800 AD.
The runes used here seem to be from the Elder Fuþark and would read ALARIK.
Alaric is an old Nordic/German name meaning Ruler of all. Alaric I was the Gothic king of the Visigoths who plundered Rome in AD 410.

It is/was not a very common name but I found a note that it was introduced in the Swedish namesday calendar in 1901 (i.e. the year before this postcard was sent) and in connection with that gained a certain popularity.


So did Gustaf really have a friend by the name of Alarik? Or was it a nickname, or a code name?

Looking closer at the picture on the card, in the background there is a famous statue of the Swedish king Charles XII of Sweden (1682-1718), who was often referred to as warrior king and hero. 2 


image

Part of the Monument to Charles XII
in Stockholm, pointing towards Russia
(from Wikipedia)

In the foreground of the picture, there is a group of women. When you look closer, you can see they are carrying guitars and books or papers, and wearing hats typical of the Salvation Army!

The Salvation Army was founded in London in 1865 by William Booth and his wife Catherine. In 1878, their son Bramwell Booth, age 22, was visiting a family in Värnamo, Sweden. He took the opportunity to preach at the railway station there. One of those who heard him was a woman named Hanna Ouchterlony, a 40 year old bookshop assistant. She ended up going to London a few years later to study the work of the Salvation Army there; and returned to Sweden in 1882 with a group of four people, founding the first branch of the Salvation Army in Stockholm.

When looking close at this postcard, it seems to me to hold a wonderful irony, in that the Salvation Army women are turning their backs on the old warrior king, representing worldly wars and power, and walking in the opposite direction.

All in all, this to me turns out another example of a picture postcard that at first sight seemed rather ordinary – a statue and some people – but which on analysis turns out to be a really clever photo; and possibly also very consciously chosen by Gustav’s friend “Alarik”.

No comments:

Post a Comment