A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-04-22

G.005-2 Örebro (1902)

005.2A-001

No. 231. Örebro – Imp. F.W.H. & Co.

005.2B

Datum/date: 27.2.1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: Oscar & Elin

De käraste hälsningar med försenadt tack för lyckönskningarne.
Elin & Oscar

Hälsa och tacka för kärkomna kort m.m.
Wälkomna hit snart! Oscar

Oscar var född 1872. Jag har inget datum för när han gifte sig med Elin.  Om det här är ett försenat tack för lyckönskningar till bröllop så kan det ha ägt rum i början av 1902. Enligt pappas anteckningar fick de tre söner: Sven, Justus och Ingvar, men jag har inga födelseår för dem.

När jag först läste det här kortet trodde jag att Oscar och Elin flyttat till Örebro vid denna tidpunkt (februari 1902), men efter att ha läst ytterligare några kort verkar det inte längre stämma. Även om bilden är från Örebro så tror jag att kortet är skrivet från Odensberg.

In English

Sending our love with belated thanks for the congratulations. 
Elin & Oscar

Greetings to everyone and thanks for much appreciated cards etc. Please come and visit soon! - Oscar

Oscar was born 1872. I don’t know what year he got married to Elin. If the congratulations mentioned here refer to a wedding it would have been early in 1902. According to a family tree sketch by my father, they had three sons: Sven, Justus and Ingvar, but I don’t know when they were born.

When I first read this card I took it that Oscar and Elin had moved to Örebro, but reading a few more cards changed my mind about that. I think they were still living at Odensberg when this card was sent, even if the picture is from Örebro. The postcard seems to be one in a series of cards from various places all over the country.

image

Örebro Castle (photo from Wikipedia)
Part of a castle tower is seen on the old postcard.

Örebro castle was constructed during the early 13th century and then modified and enlarged during the reign of King Gustav Vasa in the 1560s.

No comments:

Post a Comment