A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-04-23

G.005-3 Jyväskylä, Finland (1902)

005.3A-001

Iyväskylä park (Jyväskyla, Finland)

005.3B-001

Datum/date: 17.3.1902
Poststämplat/postmark: Borås
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storegården, Fristad
Från/from: G.L.

Borås den 17 Mars 1902. Jag är nu i Borås.
Många hälsningar från G.L.

Ännu ett vykort endast undertecknat med signatur. Det skulle kunna vara från samme Gustaf L. som sände det första kortet i vykortsalbumet (1.1).

Kortet är från Finland; en logisk slutsats är väl att avsändaren nyligen återvänt till Borås från en resa till grannlandet i öster.

Jyväskyla i Mellersta Finland nåddes av järnvägen 1897. Det var Finlands snabbast växande stad under 1900-talet. År 1900 hade staden 3000 invånare. Idag ca 131.000.

In English

Borås 17 March 1902. I am now in Borås.
Many greetings from G.L.

Another postcard signed by signature – G.L. This could be the Gustaf L. who sent the very first postcard in the album (1.1)

The card is from Finland, but sent from Borås.
A logical conclusion would be that the sender has just returned from a journey to Finland.

Jyväskylä is the largest city and municipality in Central Finland  and on the Finnish Lakeland. It was reached by railway in 1897. It was the fastest growing Finnish city in the 20th century. In 1900, it had 3000 inhabitants. Today 131.000.

No comments:

Post a Comment