A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-04-23

G.007-1 Mullsjö (1902)

007.1A-001

Mullsjö. – Halls Bokh., Jönköping. Imp.

007.1B-001

Datum: 26.5.1902
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: Arthur

Hjärtligt tack för kortbrefvet! Jag är nu någorlunda frisk, fast krafterna äro jämförelsevis små. Jag får väl stanna hemma åtminstone denna vecka också. Har sen i går varit hos mina systrar i Mullsjö och skall nu gå hem. Systrarna be om en hälsning!
Mullsjö den 26-5-1902, Arthur

Many thanks for the lettercard! I am now passably well, although by comparison not very strong. I suppose I shall be staying home for another week. Since yesterday I’ve been with my sisters at Mullsjö and am now going home. The sisters send their greetings! – Arthur

Mullsjö is a locality near Jönköping, Sweden.

No comments:

Post a Comment