A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-11-30

Sepia Saturday Photo: The Maids of the Lake

“Jungfrurna vid sjön” (tidigt 1900-tal)

Gerda_maids by the lake_0002-001

Gerda_maids by the lake_0002-001

Some time in the late autumn of 1902, my great-aunt Gerda (born 1881) emigrated from Sweden to Chigaco, Illinois, where she remained living and working at least through 1910. (I know she was back in Sweden in 1913. She might have gone back already in 1911 or 1912, I’m not sure.)

From the 1910 US Population Census I know that in 1910 she was employed as servant in the household of Dr Otto L Schmidt. (The links go to earlier posts on this blog.)

From postcards she received, I can see that she lived at the same address between 1906 and through 1910. Before 1906, cards were sent to varius other addresses, so probably she had a few different employers before she came to the Schmidts. In the census of 1910, there seems to have been only two more female servants in the Schmidt household. In this photo, they are six, which implies a bigger household.

There is no note on the back of the photo to enlighten me as to when or where it was taken – or by whom. The photo is printed on postcard paper, but there is no writing on it. I do think it must be from her early years in the US, even if the landscape could just as well be in Sweden. As they are all wearing aprons (except perhaps the one furthest to the right in the back row – maybe the housekeeper?) that suggests a working situation rather than a photo taken in their free time. Gerda is the one sitting on the tree stump at the front. Does that indicate she had an important position in the group? Or were several photos taken and they all took turns sitting at the front, for a photo to send home to their families? Or was Gerda the only one who volonteered to balance on that tree stump so close to the water? I’ll probably never know!

I also wonder if there is any significance to the varieties in  their dresses and aprons etc. – Suggestions are welcome!

I’m linking to:

På svenska

Någon gång hösten 1902 emigrerade min farmors halvsyster Gerda till Chicago i USA. (Farmor hade inte ens fyllt 2 då.) 1910 vet jag att hon fortfarande var kvar i Chicago. 1913 vet var hon åter i Sverige. (Ev kan hon ha återvänt till Sverige redan 1911 eller 1912; det vet jag inte.)

År 1910 finns hon upptagen i den amerikanska folkräkningen, i tjänst hos Dr Otto L. Schmidt med familj i Chicago. (Länkar till tidigare inlägg i denna blogg.) Hon hade då bott på samma adress sedan 1906 (vet jag från vykorten). Innan dess hade hon olika postadresser i Chicago, så troligen hade hon några olika arbetsgivare innan hon kom till Schmidts. I folkräkningsregistret står bara tre kvinnliga tjänare upptagna i det Schmidtska hushållet (inkl Gerda). På fotot ovan är de sex, vilket tyder på ett större hushåll.

Kortet har vykortsbaksida men det står ingenting skrivet på det. Jag vet inte när eller var fotot är taget, eller av vem. Jag tror dock det måste vara från de tidiga åren i USA, även om landskapet lika gärna kunde vara Sverige. Alla bär förkläden – utom kanske kvinnan längst t.h. i bakre raden (kanske hushållerskan?). Det tyder på att fotot är taget i en arbetssituation, inte på fritiden. Gerda sitter längst fram på en stubbe vid strandkanten. Innebär det att hon hade någon slags särställning? Eller togs det flera fotografier, och de turades om att sitta längst fram? Eller var bara Gerda den modigaste när det gällde att balansera på trästubben vid vattnet? Det lär jag väl aldrig få veta. 

Jag undrar också lite över variationen i deras klädsel, de olika typerna av klänningar, kragar och förkläden. Om någon vet om de hade speciell innebörd så är jag tacksam för upplysningar.

Inlägget länkas till Sepia Saturday 154.

2012-11-29

G.009-3 Mösseberg – Svandammen (1902)

G.009-3A2

Mösseberg. Svandammen med Mottagningsvillan.
Lindgrens Bok- & Papperh. (John Swedmark). Falköping. Imp.

G.009-3A

Mösseberg Health Resort (Falköping).
The Swannery and the Reception Villa

Compare / Jämför:

G.003-1 Mösseberg, Falköping (1901)
G.003-2 Swans (Mösseberg, Falköping)

G.009-3B

To: Herr Gust. Ekman, Storeg., Fristad
Postmark/date: PKX… 1902
From: W(?)

G.009-3A3

Tack för V.k. [vykort]. roligt höra du mår godt. det gör jag också. Häls. fr. samtliga på [O-g = Odensberg?] samt fr. mig. d.v. [din vän] W. [?] - Jag skall skrifva när jag får tid. Jag kan hälsa fr. dina bekanta.

Ännu ett kort med okänd avsändare – jag läser signaturen som “W”. Datum okänt, men årtalet 1902. Bilden är från Falköping och kortet stämplat ombord på tåget, jag gissar därför att hälsningarna kommer från Odensberg.

Thanks for the postcard. Good to hear you are well. I am too. Greetings from everyone at [O-g = Odensberg?] and from me. Your friend, W. [?] -  I will write when I find the time. I also have greetings from your acquaintances.

The sender is fond of abbreviations (they used postcards in 1902 as 110 years later we send text messages from our mobile phones!) Because the photo is from Falköping, and the postmark indicates that it was stamped on the train, and Gustaf had family and friends at Odensberg near Falköping I’m guessing it was sent from that area.

G.009-2 Göta Kanal (Brinkebergs sluss) (1902)

G.009-2A

Wänersborg – Göta Kanal (Brinkebergs sluss/lock)
Foto. P.A. Eriksén, Sköfvde 1902

Brinkebergs sluss (Brinkebergskulle) förbinder Vänern med Göta älv vid Vänersborg. Den första slussen konstruerades av Christopher Polhem och färdigställdes 1752. (Den nuvarande slussen är från 1916, men vykortet är från 1902.)

File:Gota-channel de.svg
Map from Wikipedia

The Göta Canal (Göta kanal) is a Swedish canal forming the backbone of a waterway stretching some 382 miles (614 km), from Gothenburg/Göteborg on the west coast to the east coast, through the large lakes Vänern and Vättern. The lock at Brinkeberg connects the canal to lake Vänern at Vänersborg.

G.009-2B

Födelsedagskort/Birthday Card

To: Herr Gustaf Ekman, Storegd, Fristad.
Postmark: Sörby
2.7. 1902
Sender(s): Ester + Gerda

En hjärtlig hälsning på födelsedagen den 3/7 02 från syster Ester. + Hälsn. Gerda

Jämför kommentar till föregående vykort G.009-1 angående Gustafs födelsedatum. – Kortet säger oss att både Ester och Gerda i juli 1902 befann sig i Sörby, dvs hos den äldre systern Emma.

In English

Cordial greetings on your birthday 3/7 02 from sister Ester. + Greetings, Gerda. (upside-down)

Compare my notes to the previous card G.009-1 regarding Gustaf’s birtday date. (His sisters should know, so probably 3 July is correct.) The card also tells us that in July 1902, both Ester and Gerda were staying in Sörby with their older sister Emma.

2012-11-28

G.009-1 Romantic Birthday Card (1902)

G.009-1A

“Serie 13.”

G.009-1B

Födelsedagskort/ Birthday card

To: Herr Gustaf Ekman, Storegården, Fristad
Postmark: (Fristad?)
Date: 5.7.1902
From: H.A.

De hjärtligaste lyckönskningar på födelsedagen den 5/7 1902 af en ven vid skogsbrynet H.A.

Most heartfelt felicitations on your birthday 5/7 1902,
from a friend at the edge of the forest, H.A.

Kommentar

Jag har varierande uppgifter om Gustafs exakta födelsedatum – 3, 5 eller 6 juli 1878. Troligen är det 3.7 som är korrekt (bl.a. anges det datumet på nästa kort från samma år, från hans syster Ester) men avsändaren av detta kort har otvetydigt skrivit 5/7. Jag vet inte vem H.A. är – men min gissning är att det är ännu en kvinnlig vän till Gustaf!

In English

I have a few different suggestions as to Gustaf’s birthday, whether it was 3rd, 5th or 6th July (1878). The next card from the same year (1902) from his sister Ester (who should know) says the 3rd, but the sender of this card clearly writes 5/7. I don’t know who H.A. at the edge of the forest was, but my guess is that it’s another female friend!   

2012-11-26

G.008-3 Upsala Universitet (1902)

G.008-004

No. 8. Upsala Universitet. Imp. F. W. H. & Co.

G.008-3A

Uppsala University (Swedish: Uppsala universitet) is the oldest university in Sweden, founded in 1477. It is generally considered one of the most prestigious institutions of higher learning in Northern Europe. The first female students were admitted in the 1870s. There would not yet have been very many women there in 1902 (and it is unlikely that the card-writer was a university student at all).

G.008-3B

To: Herr Gustaf Ekman, Storegården, Frista
Poststämpel oläsbar / Postmark illegible
Date: 24.6. 1902
From: A---A

Ekhaga Mjelldrunga den 24/6 1902

Tack för senast. Hur mår Gustaf. Hvad är det för roligt i Frista om midsommar, jag har ej någodt särskilt roligt. Kan hälsa från Grolanda, jag varit der nu om Söndag.
Hälsningar från A---A
Hälsa K.E. och G.E.

Mjäldrunga socken sydväst om Falköping i Västergötland ingick i Gäsene härad och tillhör numera Herrljunga kommun. Grolanda socken gränsar till Mjäldrunga och Floby, och ingår nu i Falköpings kommun.

Avsändaren skriver från Mjelldrunga (Mjäldrunga), och är därför troligen någon som Gustaf känner från sina vistelser hos syskonen i Odensberg och Floby. Jag tror inte det är samma avsändare som kortet G.008-2, även om initialerna är desamma – detta utifrån stavning och handstil. Bl.a. skriver hon/han ortsnamnet “Frista” utan –d på slutet, dvs en uttals-enlig stavning. Själva vykortet ingår antagligen i en serie med vyer från hela landet och betyder troligen inte att avsändaren själv varit i Uppsala.

Hälsningarna till K.E. och G.E. är troligen till Carl (Karl) och Gerda. Även om Gerda mestadels under 1901-02 tycks ha bott hos systern Emma i Floby, kan hon ju ha vistats på Storegården vid midsommartid.

In English

Ekhaga Mjelldrunga 24/6 1902

Thanks for last time.1 How are you. What’s going on in Fristad at midsummer, not much going on here [or: I’m not having much fun]. I have greetings from Grolanda, I was there on Sunday.
Greetings from A---A.
Give my greetings to K.E. and G.E.

1Thanks for last time” is a very common polite phrase in Swedish which does not really have any equivalent in English. You say it or write it whenever you greet someone who was recently your host or hostess in some context, whether you were a guest in their home, or they invited you out to a restaurant etc.

This card like the previous one was written by someone with the initials AA, but judging by handwriting, spelling and postmark I don’t think it’s the same person. For one thing, this writer spells the name of Gustaf’s home village as it is pronounced locally, rather than the official spelling (Frista’ instead of Fristad).

The view on the card is from the University of Uppsala, north of Stockholm, but it was probably one in a series of cards from various places, and the sender may have bought it elsewhere. It was sent from the countryside near Falköping in Västergötland, the same area where two of Gustaf’s older siblings lived. My guess is that he got to know the sender of the card (probably a girl?) while staying with his brother Oscar at Odensberg, or visiting his sister Emma at Floby.

The writer sends greetings to K.E. and G.E. who are probably Gustaf’s brother Karl (Carl) and his sister Gerda. Carl lived permanently at the farm Storegården; and while Gerda in 1901-02 seems to have stayed mostly with her older sister Emma and family at Floby, she may have been in Fristad for midsummer.

G.008-2 The Girl with the Monocle

G.008-2A

G008-2B

K. V. i. B. I2 No. 204

Postmark: Fristad, 6.6. 1902
To: Herr Gustaf Ekman, Storeg., Fristad

Gustaf gratuleras på namnsdagen
Den 19 6/6 02 af A. A---n
(uppochner: Lefve Gustaf!!!)

Congratulations on your name day
from A. A---n
(upside-down: “Vive Gustaf!!!” (=hurrah for…)

---

Kommentar:

Ännu ett namnsdagskort från en halv-anonym avsändare. Jag jämför handstilar och tänker att möjligen skulle det kunna vara från samma person som skrev vykortet G.005-1 och som då undertecknade med namnet “Alarik” i runskrift…? Men jag är inte säker.

Det här är i alla fall det kort jag valt att ha som ‘avatar’ i den här bloggen. Jag gillar den uppstudsiga blandningen av feminint och maskulint, som verkar vara lite “före sin tid” – kanske. Eller?? När jag letar på internet så finner jag att Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, LKPR grundades 1902 – alltså samma år som det här kortet sändes. Riksdagsbeslut om kvinnlig rösträtt i Sverige fattades 1919 och genomfördes 1921.

Skulle gärna velat veta något om fotografen som arrangerade bilden… Man eller kvinna, vad tror ni?? Kortet måste vara importerat från Europa, svenska finns inte med bland språken på baksidan.

 

In English:

Another name-day card from a half-anonymous sender. Comparing handwritings, I’m thinking that it might be from the same sender as the card G.005-1, who then signed his name in runes – Alarik…? But I’m not sure.  

Anyway, this is the card I chose as my avatar on this blog. I like the refractory mix of feminine and masculine which seems kind of advanced for 1902. Or perhaps not? After a bit of internet research I find that the national society for women's suffrage in Sweden was founded in 1902 (i.e. the same year that this postcard was sent). Women's right to vote was not approved in the Swedish Parliament until 1919 though, and the first national election in which they could actually vote was held in 1921.

I would love to know something about the photographer who took the photo… Male or female, what do you think? The card must be imported from the continent; Swedish is not among the languages printed on the back.

2012-11-25

G.008-1 Tumning å timmer, Ångermanelfven

G.008-1 Scaling of Timber, Ångerman River

G.008-1A

Virkesmätning, “tumning”

När timret körts ned till flottningsleden skulle det mätas in, så att man visste vad som hade avverkats under vintern. Det hade sin betydelse både för uppgörelserna med arbetskraften, och som inmätning av produkten, ägarens värdefulla tillgång, råvaran för träindustrins alla grenar, den blivande handelsvaran efter vidareförädlingen i fabriken.

Läs mer: http://www.laxvikensmuseum.com/skog_tumn.html

The log scaler is an occupation in the timber industry. The Log Scaler measures the cut trees to determine the scale (volume) and quality (grade) of the wood to be used for manufacturing.

G.008-1B

To: Herr Gustaf Ekman, Storeg(ården), Fristad

Hjärtligaste gratulation på Gustafsdagen!!
den 6/6 –02 från syster Ester

Heartfelt congratulation on your name day!! 2
6/6 –02 from sister Ester

Kommentar

Det här kortet fick Gustaf från sin syster Ester till namnsdagen i juni 1902. På senhösten samma år for Gustaf iväg på sitt livs stora äventyrsresa, över Atlanten till USA. Hur långt i förväg planerade han resan? Visste han att det var till stor del timmer han skulle komma att arbeta med? Och visste hans syskon det också, eller var det bara en slump att Ester valde just det här kortet till sin bror?

In English

This card was sent to Gustaf from his sister Ester on his “name day” in June, 1902. Later the same year, Gustaf would be setting off on his life’s big adventure, emigrating to the United States. I wonder how far in advance he started planning, and how much he anticipated what kind of work he was likely to get over there. Did he know that he would be working at a lumber yard? Had he talked about that with his family, or was it just by chance that Ester picked this card? That I’ll probably never know.

2Celebration of name days in Sweden began in the 17th century, at first among royalty and aristocracy, but then also among the general population. Each day in the calendar is associated with one or more names. A thorough modification of the list of names was made in 1901; but before as well as after, Gustaf (Gustav) was one of the names for 6 June (and still is).

2012-11-24

Sepia Saturday: Sisters

I found the blog Sepia Saturday, “Using old images as prompt for new reflections” and thought I might perhaps join in their weekly meme from time to time.

The prompt this week was a portrait of two little girls. My contribution will be the portrait below, of  my grandmother Sally’s elder half-sisters Ester (born 1876, left) and Gerda (born 1881, right).

The portrait is not dated but as Gerda emigrated to the United States in 1902, it must be from before that.

Ester o Gerda porträtt A

The photographer was Hilda Kuylenstjerna. A bit of research on the internet informs me that she was born 1855 in Ulricehamn. Kuylenstjerna was her maiden surname and in 1890 she was still single. The portrait studio in Borås was established in 1886.

Ester o Gerda porträtt B

 

Some New Old News:

A few weeks ago I got a nice surprise as I received an email from a distant relative I did not know about before, who had happened to find this blog, and recognized the people in it! He’s the grandson of the eldest of my grandmother’s half-sisters; and he was able to provide a few more facts for me:

Ester was matron at an agricultural school.

Gerda, between her stay in the United States, and before she became housekeeper for Folke and Estelle Bernadotte in Stockholm, worked as travel-companion for various rich British ladies travelling on the continent and within the British Commonwealth.

Emma, as I already knew, was married to the owner of a country store. What I did not know was that he also opened a branch store in another village, and his wife’s brother Oscar became the shopkeeper there.

- - -

In Swedish / På svenska:

Porträttet av min farmors halvsystrar Ester (född 1876) och Gerda (född 1881) är odaterat, men måste vara taget innan Gerda for till Amerika, dvs senaste 1902, eller tidigare. Anteckningen på baksidan är min pappas. Min egen slutsats efter jämförelse med andra porträtt (bl.a. det signerade av Ester nedan) är att det är Ester t.v., Gerda t.h.

Fotograf var Hilda Kuylenstjerna, Borås. Det finns åtskilliga porträtt av denna kvinnliga fotograf på nätet men de flesta odaterade. En sida från Västergötlands museum säger att ateljén etablerades 1886. Från andra källor framgår att hennes fullständiga namn var Hilda Georgina Christina Kuylenstjerna, född 1855 in Ulricehamn. Hon var dotter till handlanden i Ulricehamn Anders Carl Adolf Kuylenstierna, född i Stockholm 1824. År 1890 var hon ensamstående.

Ester porträtt A

A later portrait of Ester, by another photographer.

Detta är ett senare porträtt av Ester, taget av fotograf Oscar Rylander i Jönköping – Kungl Hoffotograf.

Ester porträtt B

Ny information

För några veckor sedan fick jag ett intressant mail från en släkting som jag tidigare inte haft några uppgifter om, men som råkat hitta den här bloggen på nätet – en sonson till den äldsta systern, Emma. Han kunde fylla i några av mina luckor beträffande Gerda och Ester, och även brodern Oscar.

Ester arbetade som husmor på en lantbruksskola.

Vad gäller Gerda, så har jag ju varit osäker på vad hon sysslande med mellan sin första period i USA (ca 1902-1913) och fram tills hon började arbeta för Folke och Estelle Bernadotte. Jag visste från vykorten att hon reste en hel del även under första världskriget och 1920-talet, men inte vem hon då arbetade för. Jag har fortfarande inga namn på arbetsgivare; men tydligen arbetade hon som “sällskapsdam åt rika engelska ladies som reste runt i Samväldet o USA. Hon skötte kläder o packande, biljetter mm.” Mycket intressant att få veta, det förklarar vykorten från kontinenten även under krigsåren. Jag vet nu också att Gerdas ställning i det Bernadotteska hushållet tydligen var som husföreståndarinna i deras hem på Dragongården i Stockholm.

Deras äldre syster Emma var gift med Brynolf som var lanthandlare i Floby – det visste jag sedan tidigare. Det jag nu också fått veta är att Oscar kom att bli föreståndare för en filial till denna lanthandel i Odensberg (ca 1904).

Säkerligen kommer jag att återkomma till dessa uppgifter framöver i samband med fortsatt publicering av vykort och foton.