A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2013-02-24

G.010-2 Floby kyrka och skolhus (1902)

G.010-2 Floby church and school house

G.010.2A

Floby Kyrka & Skolhus. Vestergötland.
Foto. & förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping

G.010.2A-005

G.010.2B

Date: 17.8.02(?)
To: Herr Gustaf Ekman, Storegården, Fristad
From: Gerda

G.010.2A-002
Jag är nu på s-y(?) (Sörby) och har mycke roligt, resan gick utmärkt, (Elsa?, Ernst?, Cassel?) träffade jag ej. Kära hälsningar G-a.

G.010.2A-007
Jag var inne i (B---?) en stund. Ester o Johansson mötte mig der.

G.010.2A-006
Jag vet ej när jag kommer hem igen. Om du kommer hit till fredag eller lördag så skall jag stanna öfver nästa söndag. Det kan du gerna göra.

G.010.2A-004
Oscar har varit här en stund, han hadde ej någon velociped.

Gerda verkar ha återkommit till Sörby (systern Emma) efter en resa. Jag kan inte uttyda platsnamnet som börjar med B. (Och inte heller med säkerhet namnen på de personer hon “ej träffade”.) Ester, deras andra syster, vistades kanske också omväxlande hos Emma resp. Oscar. Jag vill minnas från andra kort att Johansson var namnet på en anställd hos Oscar.

In English

Postcard to Gustaf from his sister Gerda, August 1902. The view is Floby church and school house. The handwriting is not easy to decipher, but she seems to be back (from where?) with her sister Emma at Sörby/Floby (where she seems to have spent much of 1901-02 before emigrating).

[bottom:]
I’m now at Sörby and am having fun. The journey went well. I did not see E—, E— or C—. Best wishes, G-a.
[upside down:]
I was in B—for a while, Ester and Johansson met me there. I don’t know when I’ll be back. If you come here Friday or Saturday I’ll stay over next Sunday. Please do come. Oscar
[another brother] has been here for a short visit, he did not have a velocipede.

 

No comments:

Post a Comment