A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2013-03-31

Sepia Saturday: Going Out for Coffee

“… there is usually a tea shop or cafe, coffee lounge or milk bar ready and waiting for you to break your journey. And whilst you take a breather, why not get your camera out and take a quick snap?”

In my childhood, this is what was usually meant by going out for coffee:

Kaffeutflykt_sidaPage from my childhood photo album (drawing made by my mum).

My grandmother Sally especially, loved to pack a picnic basket and literally “go out” for coffee. And the more people the merrier… 

Gökotta

The people present here were me and my parents (I start with me, as I’m sure I was the most important, at least in my own eyes, at the time!); my grandparents and their dog (my grandfather must have been behind the camera for this photo), my grandmother’s sister and her husband; and three more friends from my grandparents’ generation - two sisters and a brother who lived together on a farm. Possibly this spot was close to their place, or I can’t quite see how we could all have fitted into two cars! (Somehow I don’t think the sisters and brother had one of their own. But I could be wrong about that. After all, I was only two years old at the time...)

Gökotta-001

Gökotta-002
My grandmother is the one wearing a scarf round her head, and drinking coffee… Real cups, mind – no plastic thingys!

See more coffee-related photos at Sepia Saturday 170.

“Kaffeutflykt”

Veckans inspirationsbild för Sepia Saturday är en café-bild.
När det i min barndom talades om att “gå ut” och dricka kaffe så handlade det dock inte om att gå på café, utan om att antingen sitta i trädgården, eller packa en picknick-korg. Min farmor Sally tyckte mycket om att göra “kaffeutflykter”, och i fotoalbumet från min barndom finns flera bevis för det. På en sida har mamma kompletterat fotona med en teckning av de vanliga tillbehören. Ofta var också farmors halvsyster Hildur och hennes man Olle (som bodde nära farmor och farfar) med på dessa utflykter. På de sista fotot/fotona här är också tre goda vänner till farmor och farfar med, som vi brukade hälsa på ibland – två systrar och en bror, som bodde tillsammans på en gård.

2013-03-22

Sepia Saturday: Painting A Bright Future

R.003.1, R.003.2

So this week we are celebrating those who paint with oils or pastels and those who paint with light.”

This week’s inspirational photo from Sepia Saturday shows photographers and artists portraying cherry blossom trees in Washington. I can’t recall any photos of photographers in action in my old family albums - only the results! So I decided to go with the spring theme instead, and bring in some colour; in the form of two greeting cards sent to my great-aunt Gerda shortly after her emigration to North America. A New Year card posted from Sweden in January 1903, and an Easter card stamped 7 April 1903. (Easter Sunday 1903 was 12th April.)

R.003.1 – Happy New Year! (Godt Nytt År)

R.03.1A
No. 7502

R.03.1B

To:
Miss Gerda Ekman
6019 Morgan St.
Chicago Ills.
Nort-America

Happy New Year, from Elin and Oscar
[Oscar was one of Gerda’s brothers, and Elin his wife]
[Upside down:] Did you receive the letter?

 

R.003.2 – Happy Easter (Glad Påsk)

R.03.2A

R.03.2B

Miss Gerda Ekman
in care of Mrs. Deutsche
35 Elaines St.
/Chicago Ills./
Nort-America

Happy Easter! – best wishes from Elin. How soon can we expect a photograph of you “as American”? I’m waiting with great anticipation! Thanks for the greetings sent with the letter to Oscar. Helena asked me again to send you her best wishes. Please write again soon. / I suppose you have summer in America now? I imagine it must be, or else we would not dare go there by velociped, as you see.

The Easter card was first stamped on board a train (7.4.1903), and then again on board the ferry Trelleborg-Sassnitz (8.4.03). The street address is scored out with a different colour, indicating that Gerda had moved on again before it arrived. (She stayed in Chicago though, at least through 1910. In June 1913 I know she was back in Sweden. She might have gone back earlier; but I’m not sure.)

“Den ljusnande framtid är vår”

Veckans inspirationsbild från Sepia Saturday föreställer både fotografer och konstnärer i färd med att avbilda våren i Washington (för ca hundra år sedan) med körsbärsträd i blom.

Jag kan inte påminna mig några foton av andra fotografer i de gamla familjealbumen, så istället går jag på temat “vår” och scannar ett par kort från Gerdas samling av gratulations-kort från första decenniet av 1900-talet.

Dessa två är de första adresserade till henne i Chicago, vintern/våren 1903:

R.03.1
Godt Nytt År! tillönskas dig af Elin o Oscar.
PS. Har du fått brefvet?

R.03.2
Glad Påsk! tillönskas dig hjärtligt från Elin! Hur snart får vi något fotografi från dig “såsom americanare”? Jag väntar storligen! Tack för hälsningarna med Oscars bref. Helena bad mig åter hälsa dig så innerligt. Skrif snart igen. / Nu har ni väl sommar i America? Tänker mig så eljest vågade vi inte begifva oss iväg dit på velociped, som du ser.

Påsk-kortet är poststämplat först ombord på tåg 7.4.1903 men även ombord på färjan Trelleborg Sassnitz 8.4.03. Gatuadressen i Chicago har strukits över med penna i annan färg vilket tyder på att Gerda flyttat därifrån innan kortet nådde dit. (Men fick det ju uppenbarligen i alla fall!) Det framgår av övriga vykort adresserade till henne att hon vistades i Chicago minst hela 1910. (Från 1911 och 1912 finns inga kort i vykortsalbumet. Det sista kortet i albumet är från 1913 och adresserat till henne på Brunnshotellet i Ronneby i Sverige.)

2013-03-15

Sepia Saturday: Men in Uniform

GT1.05.2-002s

My grandfather Gustaf T (on the right), together with a friend in Gothenburg 1925. My grandfather was born in 1904.

For Sepia Saturday 168

The photos below are found in another photo album and dated 1923. I’m not sure if my grandfather may also be among the men in the first picture. (If he is, my bet is on No 3 from the right.) But I think the man furthest to the right is my grandmother Sally’s younger brother Nils (born 1902). They both came from the same village, and I suppose they could have been in military service together. It was probably my grandfather who took the photos. (He later became a newspaper journalist and photographer.)

GT2.10.1-001s

GT2.10.2-001s
Nils furthest to the left in the middle row.

GT2.10.5-001s
And Nils to the right here, on skis.

GT2.10.6-001s
Nils to the left in this one.

GT2.10.4-001s
Probably also Nils on the left here.

GT2.10.3-001s
And I guess Nils to the right here, by the cupboard.

All the different uniforms and hats puzzled me a bit. But a Swedish Wikipedia article on military uniforms confirms that two different basic varieties of uniform were worn in the mid 1920’s, and often within the same military company:


Enhetsuniform m/1910 för Svenska Armén. (Wikipedia)
Standard uniform for the Swedish Army in 1910 (onwards)


Enhetsuniform m/1923 för Svenska Armén. (Wikipedia)
New standard uniform introduced in 1923, but the old uniforms were also still used.

KASK

Poliskask modell 1887.
Kulturlagret/ Vänersborgs museum: KLVM_19158
Policeman’s helmet from 1887.

In the last photo, some of the men seem to be wearing police uniforms and helmets. Or perhaps, considering the sooty appearance of the others – firemen?? I think once upon a time the fire brigade was connected to the military defense; but I have no details.

---

As these photos are glued into an album with spiral binding, they are difficult to scan. Some get a bit blurred – the originals are sharper. The original photos are black and white but the paper somewhat yellowed. In my editing process I found the details to come out best in sepia.

---

Män i uniform (1923-25)

Veckans inspirationsbild från Sepia Saturday 168 är från Potsdam-konferensen 1945, efter 2:a världskrigets slut; och bl.a. syns där män i uniform… Vilket fick mig att söka upp några uniformsbilder jag sett i min farfars fotoalbum.

1. Min farfar Gustaf T. (till höger) tillsammans med en vän (Elis Palmqvist) i Göteborg 1925. Gustaf var född 1904.

Resten av fotona sitter i ett annat album. Farfar kan möjligen vara med bland männen på bild nr 2, men annars gissar jag att det är han som är fotografen. Däremot är nog farmors bror Nils (född 1902) med på samtliga eller åtminstone de flesta bilderna.

2. Nils längst till höger. (?)
3. Nils längst till vänster i mittenraden.
4. Nils till höger, på skidor.
5. Nils längst till vänster.
6. Nils längst till vänster. (?)

7. Nils längst till höger i mittenraden. (?)

Jag fann det lite förbryllande med de olika uniformerna, men Wikipedias svenska artikel om militäruniformer i Sverige var till hjälp. Uniformen som bärs av farfar på bild nr 1, och av de flesta på bild nr 2, är standarduniformen från 1910. Denna ersattes 1923 av en modernare modell med skärmmössor; men man fortsatte att även använda de gamla uniformerna parallellt. På den sista bilden har några av männen hjälm som ser ut som gamla tiders polishjälm. Men kanske användes denna hjälmtyp också av brandmän? Jag tror att brandförsvaret ursprungligen hörde ihop med det militära försvaret, men har inte hittat några detaljer om detta (årtal osv). Det som leder mina tankar åt det hållet är bl.a. att de övriga på bilden ser ganska sotiga ut!   

2013-03-09

Sepia Saturday: Steamers

“You might want to go with boats, water, steamers, piers or writing on photographs : or you might want to paddle your photographic boat in an entirely different direction. This is Sepia Saturday, the choice is yours.”

Gerdas 02.5-001

My contribution to this week’s Sepia Saturday is another old photo from my great-aunt Gerda’s album from the early 1900s. (It is a photograph, 110x65 mm; not a postcard.)

When first looking at this, I had no idea from what town it was (there are no notes in the album) but looking closely through a magifying glass at the steam boat in the middle, the name on it seems to be Harald Ericson. The name seems Swedish, so I tried Swedish Wikipedia…

… I found an architect Harald Ericson (1890-1972). He studied at the Royal Technical Institute in Stockholm where he got his degree in 1915. Coincidentally or not – he was later employed as town architect in Borås (where I live) between 1929-1955.  Whether he ever had anything to do with steamboats I don’t know, though. Probably not. Harald Ericson is hardly a unique name. …

However, it made me think that it was also likely to be a Swedish harbour. I tried googling images of Göteborgs hamn, Gothenburg harbour… And no doubt:


(From http://www.landgangen.se)

Further research also told me this was the quay for the ships sailing (or steaming!) to America.

Gerda and her brother Gustaf emigrated in 1902. I’m not sure if they went together on the same ship, or separately. I have reason to believe Gustaf may have travelled via Oslo, Norway. Possibly Gerda may have gone from Gothenburg, but I don’t know. (Maybe some day I’ll find out.)

File:Farewell to home, Göteborg, 1905.jpg

Photo from Wikipedia article Swedish Emigration to the United States. The text reads: (100)-899- Farewell to home – emigrants bound for England and America – on steamer at Göteborg, Sweden. Copyright 1905 by Underwood & Underwood.

I doubt the photo in Gerda’s album is as early as from her own emigration. She travelled to America again, though, more than once. The photo from Gothenburg harbour may not necessarily be from any of those occasions. It could have been sent to her by someone, or she might just have been visiting Gothenburg. But the reason why the photo is in her album is still probably to remind her of her own travels.

På svenska

Temat för veckans Sepia Saturday 167 är vatten och båtar. Mitt val föll på ännu ett foto från Gerdas album. Hamnen kändes inte bekant för mig när jag först såg det här fotot. När jag tittade närmare, kunde jag dock utläsa namnet Harald Ericson på båten i förgrunden. Wikipedia har en kort artikel om en arkitekt med det namet – som, intressant nog, blev Borås första heltidsanställda stadsarkitekt 1929. Om han har något att göra med båten är kanske tveksamt, men hur som helst tydde namnet på en svensk hamn.

Bildsökning på Göteborgs hamn gav snabb bekräftelse – ingen tvekan. Det är kajen där de stora Amerikabåtarna gick. Svenska Amerikalinjen grundades dock inte förrän 1915. Gerda och Gustaf emigrerade redan 1902 (och var t.o.m hemma i Sverige igen före 1915). Jag vet fortfarande inte om de reste tillsammans eller var för sig (jag lutar åt det senare). En dikt som farfar skrev till Gustafs 50-årsdag långt senare tyder på att Gustaf reste från Oslo. Gerda kan eventuellt ha farit från Göteborg men det vet jag inte. (Kanske kan jag lista ut det så småningom.)

Fotot är väl hur som helst knappast så tidigt som från 1902. Gerda åkte till Amerika fler gånger, både 20- och 30-talet och kanske senare också. Hamnfotot behöver inte heller vara från någon av hennes egna resor. Kanske fick hon det skickat till sig (det är dock ett foto, inte ett vykort). Kanske var hon bara på besök i Göteborg. Att kortet sitter i hennes fotoalbum har troligen ändå att göra med minnen från hennes egna resor.

2013-03-08

G.013.3 Sörby – Ringstorp st. (1902)

G.013.3A_0001-001

SÖRBY, Ringstorp st.

G.013.3B

Okänt datum - Påskdagen 1902 inföll 30 mars
Date unkonwn - Easter Sunday 1902 was March 30

To: Herr Gustav Ekman, Storegården, Fristad
From: Gerda

G.013.3B-001

En mycke glad och trevlig Påsk önskas Eder samtl. från Gerda. Skall snart skriva brev till dig.

Troligen sänt påsken 1902 från Sörby (Floby/Falköping).
Frågan är om Sörby på vykortet är från DET Sörby… Jag hittar inget Ringstorp i närheten av Falköping. (Det fanns däremot i början av 1900-talet både ett Sörby och en järnvägsstation Ringstorp i Linköpingstrakten.)

In English

Postcard sent to Gustaf from his sister Gerda, probably at Easter 1902 from Sörby near Falköping where their sister Emma lived. I’m not sure if the Sörby on the front of the card is really that Sörby, though.

I wish you all a happy and pleasant Easter, from Gerda.
(PS to Gustaf:) Will write you a letter soon.
.

2013-03-07

Tre odaterade jul/nyårskort (14.2, 14.3, 15.1)

Three undated Christmas/New Year cards
sent to Gustaf at Storegården, Fristad

G.014.2
G.014.2A
Happy New Year from Maja S---n.

G.014.2B
Import. 2657/4

 

G.014.3
G.014.3A
Happy New Year from Hildur Lundgren
(Gustaf’s step-sister, 14 years younger than him;
Selma’s daughter from her first marriage)

G.014.3B
Import. R&K, L. Serie 1644

G.015.1
G.015.1A
Merry Christmas from sister Gerda
In the cold of winter comes a faithful little friend
to wish you Merry Christmas and to the year a happy end.
(free translation by me)

G.015.1B
Printed in Germany, SB 2199

2013-03-06

G.014.1 Varberg (ca 1902)

G.014.1A-001

Badhuset & fästningen. Varberg. Foto & Förlag: Math. Ranch.
Open air swimming bath & Fortress, Varberg.
Compare also G.002-2 Stormy Weather at Varberg

G.014.1B-001

To: Herr Gustav Ekman, Storeg, Fristad
From: E Larson

G.014.1B-002

Många helsningar till eder alla. Lycklig resa. Allt väl, imorgon får vi börja knoga. Det käns lite underligt att vara här igen men det går väl. Tre månader sedan kommer vi tillbaka till Fristad. Gustav kommer väl hit en gång snart, det skulle vara mycke roligt. Många hjertliga helsningar till eder samtliga från E Larson. – Skriv snart. -

Ännu ett vykort från E Larson, ‘volontär’ i Varberg. Jämför kort nr G.013.1 Kanske är detta det första kortet? Svårt att säga då datum saknas på båda. Å andra sidan skriver han nu att han är där “igen” vilket skulle kunna tyda på att han varit hemma i Fristad på permission.

In English

Another postcard from E Larson, army volunteer at Varberg (compare G.013.1) Possibly this card was written before the other one, it’s hard to tell as the date is missing from both.

Greetings to you all. The journey went well. Tomorrow it’s back to work. Feels a bit odd to be back but it will be all right. Three months and then we’re back in Fristad. I hope Gustav will come and visit soon, that would be fun. Many heartfelt greetings to all of you from E Larson. Write soon.

2013-03-05

G.013.1 Flicka med stränginstrument

Woman with Cittern

G.013.1A

G.013.1A-001

Jag undrar lite över instrumentet – det ser ut att vara en mycket enkel form av stränginstrument/luta, utan klanglåda?

I don’t know the name of the instrument the girl in the photo is holding but it seems to be a very simple form of cittern. To me it seems like it has no soundbox.(?)

G.013.1B

Postmark: VAP… 19…
To: Herr Gust. Ekman, Storeg, Fristad
From: E. Larson

G.013.1B-001

Kommer Gustav ej hit i detta vakra väder som här är i Varberg nu, det är så vakert så det är som det vore långt fram på sommarn. Många hjärtliga helsningar från E(?) Larson, volontär. Skriv snart. Tack för brev o kort.

Enligt Militärhistorisk Ordlista från garnisonsmuseet.se:  Volontär: Militär personal som tjänstgör utan lön, men som kan uppbära visa förmåner.

Wikipedia: I och med indelningsverkets upphörande genom ett kungligt brev den 27 september 1901 fick Västgöta-Dals infanteriregemente 1902 lämna sina rotar och flytta till Halland, varvid namnet ändrades till Hallands regemente (I 16).

Jag vet inte vem Gustafs vän volontären E Larson var, men kanske kan ändringar i militärväsendet vid denna tid förklara varför han tjänstgjorde i Varberg och inte i Västergötland.

In English

Would you not like to come for a visit in the beautiful weather we’re having here at Varberg now, it feels like much further on in summer. Best wishes from E. Larson, volonteer. Write soon. Thanks for your letter and card.   

Between 1640 and the early 1900s an allotment system  was used in Sweden for keeping a trained army at all times. In 1901-02 this was replaced by a conscription system. In connection with this it seems some regiments were also moved around, which may perhaps explain why Gustaf’s friend was serving in Varberg instead of closer to home.

2013-03-04

G.012.2 God Jul och Gott Nytt År

G.012.2A_0002

Merry Christmas and Happy New Year

G.012.2B_0002

Odaterat, ofrankerat / Date unknown, no postmark
To: Herr Gustaf Ekman, Storegården, Fristad
From: Okänd / Unknown

2013-03-03

G.012.1 En glad jul / A Merry Christmas

G.012.1A_0002

En glad jul (A Merry Christmas) -  C. Hedelin
Granbergs Konstindustri – Aktiebolags Förlag,Stockholm.
Larsson Broaryd.

G.012.1B_0002

Year: 1901? 1911?
To: Herr Gust. Ekman, Storegården, Fristad
From: E. Wilander (Edith? Ella? Erik?)

G.012.1B_0002-001

Vi vänta dig alla till julafton. Välkommen hit. Kom, kom, kom hit. God Jul önskas morbror av E. Wilander. Kom hit.

Antingen måste detta kort vara från 1901 eller från 1911 eller senare; efter att Gustav återvänt från Amerika. Jag lutar åt det senare eftersom jag tycker att den tredje siffran i årtalet ser ut att vara 1 snarare än 0.

In English

This Christmas card was sent to “uncle” Gustav from one of his nieces. Either it was sent in 1901 (because at Christmas 1902 Gustav had already left for America) or it is from 1911 or later. (Looks to me like the third digit in the postmark is a 1 rather than a 0.) E. could be either Edith or Ella. I don’t know their birthdates. The text reads something like this:

We all look forward to seeing you on Christmas Eve. You are most welcome. Please, please, please come. Merry Christmas to you, Uncle, from E. Wilander. Please come!

2013-03-01

Sepia Saturday: Behind the Counter

“…boxes, paper, workers, machines and dangerously long skirts spring to my mind.”

Gerdas044.2-001

This is another photo from my great-aunt Gerda’s photo album. I don’t think it’s Gerda behind the counter, though, but more likely either her sister Emma, or her sister-in-law Elin (married to her brother Oscar). I will expand my thoughts on that below. Anyway – it’s a workplace, and it includes a lot of little boxes! – which is why I thought of it for this week’s Sepia Saturday.

Emma’s husband Brynolf Wilander had a country store in Floby near Falköping. I presume Emma stood behind the counter sometimes too. Gerda, I’ve learned from the old postcards, stayed with Emma and her family a lot during 1901-02, before she emigrated to America.

However, I also learned from a relative a while back that Wilander branched out and open a second store at Odensberg in or around 1904; which was run by Oscar, brother to Emma and Gerda. His wife’s name was Elin.

In my grandparents’ photo albums, I found these two photos of the Wilander house and store in Floby:

CIMG3392
Wilanders hus i Floby. (Wilander’s house in Floby)

CIMG3393-001
“Kaffehörnan” vid Wilanders i Floby
(“The coffee corner” at Wilander’s in Floby)

In Gerda’s album, next to the shop interior, however, there is a photo of a different house:

Gerdas044.1-001

There are no notes in Gerda’s photo album, and the photos in it do not come in chronological order either. I can only guess, but maybe this is the branch store at Odensberg. At first I thought perhaps from the opening… But judging from hairstyles and clothes, I think the interior must be of later date than 1904.

Bakom Disken

Veckans Sepia Saturday-utmaning utgår från ett foto av en kvinna som arbetar med att skära och vika papperskartonger. Mitt bidrag är ännu ett foto från Gerdas fotoalbum. Jag tror inte det är Gerda själv bakom disken i handelsboden, utan antingen hennes syster Emma eller deras svägerska Elin (gift med deras bror Oscar).

Emma var gift med Brynolf Wilander som hade lanthandel i Floby. Det framgår av vykortskorrespondensen syskonen emellan, att Gerda tillbringade mycket tid hos Wilanders under åren 1901-02 innan hon emigrerade till Amerika. Lanthandelsfotot måste dock vara från senare datum än så, att döma av kläder och frisyrer.

Jag fick veta av en släkting häromsistens att Wilanders också öppnade en filial i Odensberg, med svågern Oscar som föreståndare - men även det var redan ca 1904. 

I farfars och farmors fotoalbum har jag hittat två foton av det Wilanderska huset i Floby; de två mitten-bilderna ovan.

I Gerdas album, intill lanthandelsinteriören, sitter emellertid ett foto av ett helt annat hus (det fjärde fotot). Gerdas album saknar helt anteckningar, och fotona är heller inte insatta i kronologisk ordning. Det verkar ändå troligt att detta hus hör ihop med lanthandelsinteriören. Min gissning tills vidare blir därför att fotona är från filialen i Odensberg; och kvinnan bakom disken troligen Oscars hustru Elin.