A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2013-03-06

G.014.1 Varberg (ca 1902)

G.014.1A-001

Badhuset & fästningen. Varberg. Foto & Förlag: Math. Ranch.
Open air swimming bath & Fortress, Varberg.
Compare also G.002-2 Stormy Weather at Varberg

G.014.1B-001

To: Herr Gustav Ekman, Storeg, Fristad
From: E Larson

G.014.1B-002

Många helsningar till eder alla. Lycklig resa. Allt väl, imorgon får vi börja knoga. Det käns lite underligt att vara här igen men det går väl. Tre månader sedan kommer vi tillbaka till Fristad. Gustav kommer väl hit en gång snart, det skulle vara mycke roligt. Många hjertliga helsningar till eder samtliga från E Larson. – Skriv snart. -

Ännu ett vykort från E Larson, ‘volontär’ i Varberg. Jämför kort nr G.013.1 Kanske är detta det första kortet? Svårt att säga då datum saknas på båda. Å andra sidan skriver han nu att han är där “igen” vilket skulle kunna tyda på att han varit hemma i Fristad på permission.

In English

Another postcard from E Larson, army volunteer at Varberg (compare G.013.1) Possibly this card was written before the other one, it’s hard to tell as the date is missing from both.

Greetings to you all. The journey went well. Tomorrow it’s back to work. Feels a bit odd to be back but it will be all right. Three months and then we’re back in Fristad. I hope Gustav will come and visit soon, that would be fun. Many heartfelt greetings to all of you from E Larson. Write soon.

No comments:

Post a Comment