A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2013-06-24

G.018.2 Folkdräkter, Rättvik (ca 1901)

G.018.2_0001
DALARNA: RÄTTVIK.

G.018.2_0002

To: Herr Gustaf Ekman, Storegd, Fristad
Sent: ?? (Christmas 1901?)
From: ?? (Johansson, Odensberg?)

G.018.2_0001-002

God Jul! Tycker ni inte dom här äro söta?
Hälsning fr. samtliga O-g bor [Odensbergs-bor]

Ett hjärtligt tack för v.k. [vykort?] men de där halfva meningarna låtsas vi inte om, undrar hur ni själf fördrifver tiden, h. kanske fl. st. på förslag ---

… jag klarar inte av att tyda resten!!!

Tänkte först att avsändaren är Oscar men när jag jämför med handstilen i adressen på andra kort stämmer det inte riktigt. Dessutom kallar avsändaren Gustaf för “ni”. Tanken slår mig att det kan vara “Johansson” som arbetade för Oscar men som flyttade i mars 1902. Jmf kortet G.006.1. Den här julhälsningen borde i så fall vara från julen 1901. Förslagen som jag inte kan uttryda skulle kunna handla om arbeten.

This card was sent as Christmas greeting, including greetings from everybody at Odensberg, and thanks for a card received. Unfortunately I’m unable to dechipher the last few lines, including the signature. (This is worse than modern text messages, way too many abbreviations!) The writer is wondering what Gustaf is doing, and he seems to have some suggestions that might have to do with jobs. At first I thought the sender was Oscar (Gustaf’s brother), but the handwriting does not match other cards written by him. My best guess is that the sender is Johansson, who was working for Oscar – cf. card 6.006.1. As Johansson moved out in spring 1902, and Gustaf emigrated the following winter, this card should be from Christmas 1901.

No comments:

Post a Comment