A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-09-04

Summer in Pleasantville, 1933

I ett inlägg från mars 2012 har jag tidigare visat det här fotot av Gerda, som är ett av de få äldre släktfotona med en tydlig angivelse om tid och plats antecknad på baksidan: Pleasantville, 1933.

Gerda var 51 år sommaren 1933 (född i oktober 1881).

Gerda_0001-1 Pleasantville

Inklistrat i ett album har jag hittat ett foto till som verkar kunna vara från samma tid och plats. Lägg märke till muren i bakgrunden, och Gerdas klädsel.

1933 Gerda    boys_0002-2

Om fotot vid dammen också är från Pleasantville 1933, så bör pojkarna på bilden vara Folkes och Estelle Bernadottes äldsta söner Gustaf Eduard (30.1.1930 – 2.2.1936) och Folke (född 8.2.1931); och fotona kan vara tagna på familjen Manvilles gods Hi-Esmaro.

Som jag konstaterade i föregående inlägg, så representerade Folke Sverige på världsutställningen i Chicago 1933. Säkert passade familjen i samband med detta även på att hälsa på “mormor och morfar” i Pleasantville. Det verkar troligt att pojkarna kanske också fick stanna där (tillsammans med Gerda) medan Folke (och Estelle?) besökte utställningen i Chicago.

En bild på Hi-Esmaro på avstånd hittade jag i Google’s preview av Images of America: Mount Pleasant av George Waterbury, Claudine Waterbury och Bert Ruiz.
(här en uppförstoring av en del av bilden – jag noterar återigen stenmuren…)

Hi-Esmaro

“The Manville family was one of the wealthiest families to settle in Pleasantville. Charles B. Manville, cofounder of the Johns-Manville Corporation, purchased 150 acres of farmland from Hanna Pierce in 1908. In 1923, his son Hiram Edward Manville hired renowned architects and designers to erect the 56 rooms and three marble staircases in the Hi-Esmaro mansion. In this photograph, Hiram Edward Manville’s mansion has the curved walkway in front…”

 

In English

I have shown the photo of Gerda at the top before; it is a rare one in that is has a time and place noted on the back: Pleasantville, 1933. (Most of the old family photos are annoyingly anonymous!)

In an album I found another photo of Gerda with two little boys - and no explaining notes. However, the stone wall in the background and her dress and hair etc indicate to me that the two photos may have been taken at the same time and place. If so, the boys in the photo should be the two first-born sons of Folke and Estelle Bernadotte, Gustaf Eduard and Folke. (Gustaf Eduard only lived to be six years old. Here, he’d be 3½, and his brother a year younger.)

As mentioned in the previous post, Folke Bernadotte officially represented Sweden at the World’s Fair in Chicago 1933.  It seems plausible that the boys got to stay at their grandparents’ estate Hi-Esmaro in Pleasantville, N.Y., while their parents were off on business. I’m still not sure about Gerda’s exact position in the household or if the Bernadotte family had more servants also travelling with them. Anyway Gerda was probably an important presence for the boys when their parents had to go off on various kinds of business and representation, as must have happened frequently.

 

No comments:

Post a Comment