A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards
from the early 20th century.

2021-05-10

G.048.01 - Manufacturing District, Jamestown N.Y. (1910)

 

Manufacturing District, Jamestown, N.Y.


To: Mr Gust Ekman, Galeton, Box 342, Potter Co, Penna [Pennsylvania]
From: Manda Henrickson, Jamestown, N.Y. (1910?)

Tack för kortet som du sände mig då du var vid Niagara Falls. Du hade väl flickan med dig vid fallet. De bästa hälsningar till dig från Manda Henrickson, 27 Broadhead Ave, Jamestown, N.Y.

Thanks for the card you sent me from Niagara Falls. I assume you had the girl with you by the fall. Best wishes to you from Manda Henrickson, 27 Broadhead Ave, Jamestown N.Y.

***

There is no postmark to confirm when this card was sent, but in the postcard album it sits in between others from 1910. The address Manda gives here is the same one that John Beckman gives on a card from October 1909: G.044.01 "French Dressing". I thought from that card that maybe he and Manda had split up; but as we now learn that they both moved to the same new address, that seems not to be the case. (Cf. G.041.03, from Manda in June 1909, where she says that she and Beckman are living together; but then at a different address.) 

2021-05-09

G.047.03 - S.S. Lusitania (1910)

 To: Mr Gust Ekman, Galeton, Box 342, Potter Co, Pa.
From: John Swanson (New York, June 7, 1910)

New York 7/6
Hallo Gust. Jag har haft mycket roligt här och jag skall lemna här i morgon.
Tecknad af John Sanson

Hallo Gust. I have had a very good time here and am leaving tomorrow.
Regards, John Swanson

***

Another friend of Gustaf's going back home to Sweden, perhaps?

The name Lusitania rings a bell, and I look it up in Wikipedia. 

R.M.S. Lusitania made her maiden voyage on 7 Sept 1907, and was at the time the largest ocean liner in service - until the introduction of R.M.S. Mauretania in November the same year. (Cf a previous card, G.036.03, sent by another Swanson[!], going back to Europe on that ship in 1908.) Both ships belonged to the Cunard Steamship Company. Lusitania is probably most remembered as being sunk  by a German U-boat off the southern coast of Ireland in May 1915, about two years before the US declared war on Germany. 1198 passengers and crew were killed. 

***

Jag får intrycket att John Swanson är ännu en vän på väg att återvända till Sverige?

Namnet Lusitania känns bekant, och jag slår upp det i Wikipedia. Fartyget sjösattes 1907 och var under en kort tid det största i sitt slag - tills RMS Mauretania introducerades senare samma år. (Se vykortet G.036.03, skrivet av en annan Swanson[!], som återvände till Europa med det fartyget 1908.) Båda fartygen ägdes av Cunard-linjen. Lusitania har gått till historien som det fartyg som i maj 1915 torpederades av en tysk ubåt utanför Irland, två år innan USA förklarade Tyskland krig. 1198 personer dog vid förlisningen. 


2021-05-08

G.047.02 - Changing My Theory About a Photo

 G.047.02
To: Mr Gustaf Ekman, Galeton, Box 342, Pa
From: Gerda (no date, no postmark)

Detta är alla mina kamrater här på plotten. Kära hälsningar från syster Gerda.
These are all my friends here at the plot. Best wishes from sister Gerda.

***

Among the last pages of postcards that Gustaf received while living in America, a photo turns up which I have come across before among the "family photos". The other copy of it that I have is large, with a cardboard frame. My recent theory (until now) was that it was from Gerda's stay Minnesota in the summer of 1906; assuming that she might have been working temporarily at some kind of summer hotel or guest house there. 

Cf. posts A View from Minnesota (April 2021) and The Maids of the Lake (Nov 2012)

My new theory is that the photo is from Lake Geneva, Wisconsin, in 1908.

What makes me change my mind now is that this postcard copy of the photo is addressed to Gustaf at Box 342 in Galeton - a box number he did not have until 1908.

In 1906, Gustaf's post box number in Galeton was 113. In 1907, he went away to stay (probably work) for a while in North Carolina (cf. card 034.03). At Christmas 1907, he was back in Galeton, and for a while had box 297. In June 1908, his box number had changed to 342, and remained so until he went back to Sweden in 1911.

In November 1908  Gerda writes on a postcard (card 039.03, posted in Chicago, but with a view from Lake Geneva) that she is sending him (obviously separately) a photo, and apologises for not sending it sooner. (See Greetings from Lake Geneva, Wisconsin, 1908). If this is the photo she is referring to, a few months' delay seems more likely than two whole years.

From what I've since learned about the property at Lake Geneva, owned by Mrs Seipp - mother of Gerda's employer Mrs Schmidt - the large number of maids also makes sense. As there were two big houses on the property, Mrs Seipp probably had several servants employed herself; but for a long stay in the summer, the Schmidt family probably also brought more than one of their own servants from Chicago as well (and from the 1910 US population census, I know they had at least four female servants). 

This also means that the other photo, with only six of them by the lake (below), does not necessarily have to be from the same summer. It could be 1907, or 1909.  I might need the help of a hairstyle expert to determine that! ;-)***

På en av de sista sidorna av "Amerika-åren" i Gustafs vykortsalbum dyker ett foto-vykort upp av en gruppbild jag känner igen från familjefotona. Den andra kopian jag har av det är större och med en pappram; denna är tryckt på vykortspapper. 

Min tidigare teori var att fotot var från sommaren 1906, när Gerda tillbringade en tid i Minnesota, mellan två andra anställningar. Min gissning var att hon kanske över sommaren arbetade tillfälligt på något pensionat eller turisthotell. 

Min nya teori är att fotot är från Lake Geneva, sommaren 1908.

Det här kortet är dock adresserat till Gustaf med adressen "Box 342" i Galeton, vilket betyder att det inte kan ha skickats tidigare än sommaren 1908. På ett annat kort skickat i november 1908 skriver också Gerda om ett fotografi som hon då ska ha sänt till Gustaf ungefär samtidigt (men separat). Det är troligt att detta är det kort hon syftar på. 

Det har också framgått av andra vykort från Lake Geneva, att Gerda var där flera perioder med familjen Schmidt, som hon arbetade för. Via internetsökningar har jag också fått fram att de troligen vistades på en egendom ägd av Mrs Schmidts mor, Mrs Seipp. Där fanns två stora hus, så fler släktingar kan också ha varit där samtidigt. Detta förklarar också att det kan ha behövts en stor stab av tjänstefolk. Om hela familjen Schmidt (med tre barn) vistades där en stor del av sommaren, så tog de troligen också med sig inte bara Gerda, utan flertalet av sitt eget tjänstefolk från Chicago. 

Om det stora gruppfotot är från Lake Geneva, så behöver inte heller det mindre gruppfotot (de sex flickorna vid sjön) vara från samma år - det kan lika gärna vara från 1907 eller 1909 (eller t.o.m. 1910). Kanske en frisyr-expert skulle kunna avgöra vad som är mest troligt! ;-) 

G.047.01 - Main Street, Lake Geneva, Wisconsin (1910)

 

Main St. Looking West 141-23
Lake Geneva, Wis.


To: Mr Gust Ekman, Galeton, Pa - Box 342
From: Gerda (W?, Wisconsin, 26 Mar 1910)

Mycken tack för brevet. Jag är nu på landet för några dagar, det är så fint väder här och varmt. Jag skall skriva när jag kommer till stan [Chicago]. Många hälsningar, syster Gerda. / Jag bor ett stycke från stan [Lake Geneva], du må tro det är en stor fin stad.

Many thanks for the letter. I am now in the country for a few days, the weather is nice here and warm. I will write when I get back to the city [Chicago]. Best wishes, sister Gerda.
Front: I live some distance from the city [Lake Geneva], it's a nice big city.

***

Från tidigare vykort från Lake Geneva har framkommit att Gerda periodvis vistades där med familjen hon arbetade för i Chicago (Dr Otto Schmidt med familj; mellan hösten 1906 - vår/sommar 1911.)

From previous cards from Lake Geneva I have concluded that when Gerda spent time there, that was with the family she was working for in Chicago (Dr Otto Schmidt & family; between autumn 1906 - spring/summer 1911.)

G.046.03 - Sisterly Love for Valentine's Day 1910

 


Min Valentin, Tänk på Mig.
Mitt luftskepp är lätt,
mitt hjärta är fritt.
Unge Cupid skall bära
min kärlek till dig.


To: Mr Gust Ekman, Galeton, Pa - Box 342
From: Gerda (Chicago, 14 Feb 1910)

Hjärtligaste hälsningar från syster Gerda
Lots of love from your sister Gerda