A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards
from the early 20th century.

2021-12-31

G.073.03 - "Maybe" - La Guerre, Lyon, January 1915 - Sepia Saturday 602

 

6214. Guerre 1914. LYON - Les canons allemands place Bellecour

The image on this postcard is the same as G.072.03

To: Monsieur Gustaf Ekman, Backa, Brålanda, Suède (Sweden)
From: Gerda (Lyon, 31.1.1915)

Lyon d. 31 Jan. 1915. Käre bror! Tack så mycke för brev, som jag just nu fick. Roligt höra från dig. Tack för papperet som du sände. Jag skall tänka på det. Kanske för sent till den 15 Feb. men till april skall jag försöka. Jag har inget hört om vi [?] hade tur eller ej. Kära häls. / syster Gerda 

Lyon 31 Jan 1915. Dear brother, many thanks for your letter, which I just received. Good to hear from you. Thanks for the paper that you sent. I will think about it. It may be too late for 15 Feb. but I will try for April. I haven't heard if we [?] were lucky or not. Love, sister Gerda

Nu har vi det kallt här också, 6 gr. kallt idag men ingen snö. 
Kanske jag kommer hem is[t]ället för America.

It's cold here too now, -6°C today but no snow.
Maybe I'll come home instead of America.


Kanske jag sände dig detta förut, jag minns ej.
Skall skriva brev sedan. Ditt brev hade tagit 11 dar på vägen hit.

Det skulle vara roligt komma hem till Vestergötland nu igen. 
Jag kanske stannar här tills i höst, men då kanske jag kommer hem.

Maybe I sent you this [card] before, I don't remember.
 I will write a letter later. Your letter took 11 days to get here.

It would be nice to get home to Västergötland again.
Maybe I'll stay here until autumn, but then maybe I'll come home. 

***

...MAYBE...

Six months into the war, and Gerda's messages on this postcard (written all over both the front and the back of the card) are full of "maybes". She is using a card with a war image she has already sent Gustaf before - but she has probably sent so many of those that she can't quite remember to whom. 

Like on the previous card from December, the date the 15th is mentioned again - in February, and then also in April, it seems. And again connected with "luck". Gustaf also seems to have sent Gerda some kind of paper (not a newspaper, but maybe some kind of leaflet). Maybe he has asked his sister to consider a joint venture - buying a lottery ticket together with him? And maybe that's what they did back in December as well? - as Gerda also comments here that "I haven't heard if we were lucky or not". With the delivery of post being so unreliable now, Gerda seems to think that anyway it's too late to agree to it for February; but she will think about it for April. 

It also seems that Gerda is, or has been, considering going to America. I'm thinking that maybe her current 'travelling lady' employer is American, hoping to be able to go back to America, and if possible take Gerda with her? 

On the other hand, Gerda is obviously also longing to see Sweden again, and her brothers and sisters. So she's also thinking that maybe she'll try to go back to Sweden instead of to America. 

With the war as background, nothing is certain. Every idea comes with a "maybe"!

***

...KANSKE...

6 månader in i kriget, och ovisshet om framtiden slår igenom i Gerdas meddelanden, skrivna kors och tvärs över både fram- och baksida på vykortet - en bild på de beslagtagna tyska kanonerna i Lyon, som hon vid det här laget har skickat till så många att hon inte längre minns till vem.

Liksom på föregående vykort från 15 december, så refereras här återigen till datumet den 15 och "tur" - närmast i februari, och därefter tydligen i april. Om det handlar om ett lotteri, så verkar det vara ett med dragning varannan månad. Gustaf har tydligen också sänt Gerda något "papper" med sitt brev. Kanske handlar det om lotteriet? Kanske föreslår han att de köper en lott gemensamt? Och att döma av hennes kommentar att hon inte hört "om vi hade tur eller ej", så kanske det även var så med den förra lotten, i december, att de satsat tillsammans? 

Det verkar också som om Gerda antingen funderar på, eller har funderat på, att resa till Amerika. Kanske är hennes nuvarande arbetsgivare därifrån, och tänker försöka ta sig tillbaka hem - och eventuellt få med sig Gerda? 

Men en längtan hos Gerda att återse hemlandet och sina syskon finns uppenbarligen också. Med kriget som bakgrund är livet fullt av osäkerhet, och inget säkrare besked kan ges än "kanske".

---

Linking to Sepia Saturday 602 

May the New Year be Happy and Healthy for all of us!



2021-12-24

G.074.01,02, 03 - Jul / Christmas 1914

Swedish Christmas Cards, 1914

To: Gustaf Ekman, Backa, Brålanda 

G.074.01

A PEACEFUL CHRISTMAS


En treflig Jul. Tillönskas av broder Carl
Merry Christmas from brother Carl


G.074.02



Merry Christmas and many greetings from us all.
Oscar (Norrköping 24.12.1914)

G.074.03



We wish you a happy and pleasant Christmas
Ida & Gustav Nilsson


2021-12-17

G.073.02 - Winning or Losing? (War and Lotteries) - Lyon, December 1914 - Sepia Saturday 601 (2)

 G.073.02

S. Farges, edit, Lyon - 6211 - Guerre 1914
LYON - Les canons allemands devant la Préfecture

The German cannons in front of the Prefecture building of the Rhône department in Lyon. (Cf G.072.03, previous post)

De tyska kanonerna framför "la Préfecture" i Lyon, säte för det franska departementet Rhône. (Jmf G.072.03, förra inlägget)




To
: Monsieur Gustaf Ekman, Backa, Brålanda, Suède
From: Gerda (Lyon, 16.12.1914)

Lyon, d. 15.12.1914
Käre bror! Tack skall du ha för brev idag. Jag blev så glad att höra från dig. Men det är längesedan jag hörde något hemifrån Sverige. Breven tar så lång tid nu - man får vara glad att man får dem alls. Jag sände dig kort för ett par dar sedan. Gott nytt år önskas dig! / syster Gerda
[PS] Undrar mycke om ni [?] har tur idag. Tänk om så skulle vara. Jag skriver brev sedan.

Gerdas PS är svårtytt - inte minst som det är svårt att utläsa av hennes handstil (ni eller vi?) om det är för Gustafs del eller sin egen som hon önskar "tur". Jag erinrar mig att ett tidigare vykort från Gerda (G.071.02) (sänt från Lyon i juni, före krigsutbrottet) också nämner "den 15" i samband med hopp om att något (oklart vad) ska lyckas då. Och det här kortet är skrivet den 15, ett halvår senare... En tanke som slår mig nu är om det fanns något stående lotteri med stora vinster, med dragning den 15 i månaden? Eller kanske bara ett par gånger om året - t.ex. 15 juni och 15 december??

Hittar en artikel på svenska som kan vara intressant i sammanhanget, och som får mig att gissa att det är Gustaf, i Sverige, som hoppas på en storvinst i lotteri, snarare än Gerda själv. (Jag tror dock inte att han någonsin vann en förmögenhet - om så varit fallet, så skulle det antagligen ha berättats om då och då senare i släkthistorien...)

https://popularhistoria.se/politik/nar-lotteriet-skulle-ge-pensionspengar

"Regeringen beviljade ett första undantag från lotteriförord­ningen år 1897 när ett stort svenskt penninglotteri anordnades för att stödja Stockholmsutställningens finanser. Under de påföljande åren upprepades undantagen och avkast­ningen användes för angelägna kultu­rella ända-mål som bygget av Nordiska museet och Dramaten. Dessa svenska penninglotte­rier var mycket begränsade till en början, bara några få dragningar per år tilläts.

De tillfälliga lotterierna växte så små­ningom i omfattning, men kunde ändå inte tillfredsställa spelintresset inom landet. Lottsedeln förblev en bristvara. Kvarterslånga köer bildades utanför lotteriets försäljningsställen och spelet på utländska lotterier fortsatte. Frågan om ett permanent svenskt statslotteri var därför ständigt aktuell i pressen och togs nästan vartannat år upp till debatt i riksdagen. Först år 1939 inrättades det statligt ägda Penninglotteriet AB.

[---]

De stora penningvinsterna ansågs vara roten till problemet. Högvinsten i de tillfälliga svenska lotterierna var först 50 000 och senare, från 1927, 100 000 kronor, medan de populära danska eller tyska lotterierna lockade med ännu högre summor. Men redan 50 000 kronor motsvarade för en vanlig arbetare drygt fyrtio års samlade inkomster kring år 1915. "


Lyon, 15.12.1914
Dear brother, thanks very much for your letter today. I was so glad to hear from you. But it has been a long time since I heard anything from Sweden. The letters take so long now - one has to be glad that one gets them at all. I sent you a card a couple of days ago. Wish you a Happy New Year! / sister Gerda - [PS] I'm so wondering if you [?] will be lucky today. If only. I'll write a letter later.

The PS makes me wonder what she is referring to. I recall a previous card (G.071.02) also mentioning "luck" in connection with the 15th of the month. That card was sent by Gerda from Lyon in June (before the outbreak of the war) and then she wrote: "Next Monday is the 15th, remains to be seen if it succeeds." (No explanation of what, or for whom.) And on this card, six month later, it's hard to be certain whether she is wishing good luck for herself, or for her brother, because the Swedish words ni (=you, plural) vs vi (=we) may look much the same in her handwriting. One thought that strikes me, though, is if perhaps there was some kind of regular lottery, with  a draw on the 15th?  Or perhaps twice a year - like 15 June and 15 December??

I found a Swedish article online which confirms that various lotteries were indeed popular at the beginning of the 20th century - and also much debated, in our parliament as well as in the press. The criticism was that these lotteries lured people to spend their hard-earned money on lottery tickets rather than putting it aside for their old age pension. It seems there were lotteries with a chance to win as much money as (around 1915) it took a normal worker 40 years to earn - or even more.  

After reading up on this, my guess is that it was Gustaf who was hoping to win a lottery, rather than Gerda. (I don't think he ever did win a fortune though. If he had, I guess I would have heard stories about that back in my childhood.)

Linking to: Sepia Saturday 601


 

G.072.03 - G.073.01 - La Guerre - Lyon, December 1914 - Sepia Saturday 601 (1)

G.072.03

S. Farges, Edit. - Lyon
LYON - Les canons allemands place Bellecour - 6214. Guerre 1914

The German cannons on Place Bellecour
La Place Bellecourt is a large square in the centre of Lyon, France. It's one of the largest open squares in Europe, and nowadays part of a UNESCO world heritage site. Wikipedia does not mention the German cannons on display there back in the autumn on 1914.

De tyska kanonerna på Place Bellecour
La Place Bellecourt är ett stort fyrkantigt torg i centrala Lyon. Det är ett av de största öppna torgen i Europa, och numera listat som del av ett av UNESCOs världsarv. Wikipedia nämner inte de tyska kanonerna som förevisades där (som krigsbyte) hösten 1914.

To: Monsieur Gustaf Ekman, Backa, Brålanda, Suède 
From: Gerda (Lyon Brotteaux, Rhone, France,  12.12.14) 

Lyon d. 11 Dec 1914.
Käre bror! En glad och trevlig jul önskas dig hjärtligt. Har du fått mitt brev? Jag har ingenting hört hemifrån på en månad. Hoppas få höra från dig snart. Kära hälsningar, syster Gerda. 
[PS] Detta är kanoner som fransmännen tagit från tyskarna, de förevisas här.

Lyon 11 Dec 1914
Dear brother, from the bottom of my heart I wish you a happy and merry Christmas! Have you received my letter? I haven't heard anything from home for a month. Hoping to hear from you soon. Love, sister Gerda.
[PS] These are cannons that the French have taken from the Germans, they are shown here.


G.073.01

 La Guerre - Retour des Belges à Termonde

The Return of the Belgians to Dendermonde (Termonde)
Dendermode (French: Termonde): A city in East Flanders in Belgium. "The onset of World War I in September 1914 was disastrous for the city as more than half of its housing and the city archives were either bombed or burned down." [Wikipedia]

Belgarna återvänder till Dendermonde / Termonde:
Dendermonde (franska: Termonde) är en stad i östra Flandern i Belgien. Första världskrigets utbrott var katastrofal för den här staden. Mer än hälften av dess bostäder och även stadens arkiv antingen bombades eller brändes (enligt engelska Wikipedia).


To: Monsieur Gustaf Ekman, Backa, Brålanda, Suède
From: Gerda (Lyon Brotteaux, Rhone, France - 13.12.14)

Lyon d. 13.12.1914
Glad och trevlig jul och ett gott nytt år! önskar [jag] dig. 
Har du fått mitt brev?
Kära hälsningar,  syster Gerda 
[PS] Kanske du är hemma i Fristad nu över jul.
Jag väntar få höra från dig snart.

Lyon 13.12.1914
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Have you received my letter?
Love, sister Gerda
[PS] Maybe you have gone home to Fristad for Christmas.
I'm expecting to hear from you soon.


COMMENTS:

So, in December 1914, Gerda is still in France. She is now (back) in Lyon. From more cards to come, it seems that she remained "based" in Lyon throughout the war, but also got to travel  to other parts of France now and then. She 
always avoids mentioning her employers or her own position on postcards; but my impression is that if her "English Lady" managed to return to Britain  (as I've been told in the past), Gerda must soon have found a new employment as lady's maid to someone else who also liked to travel. 

Anyway - it's now the middle of the December, 1914, Christmas coming up in a couple of weeks, and she has had no news from her family back in Sweden for a whole month. Distrusting the postal services, she writes two separate Christmas greetings to her favourite brother, posting them one or two days apart, in the hope that at least one of them will reach him. (She probably wrote to her other brothers and sisters as well, but I only have the cards written to Gustaf.)

KOMMENTARER:

I december 1914 är Gerda alltså fortfarande i Frankrike. Hon är nu (åter) i Lyon, och mitt intryck är att hon förblir "stationerad" där under krigsåren - men också reste till andra platser i Frankrike ibland. Hon undviker alltid att nämna vare sig sina arbetsgivare eller sin egen positon på vykorten. Men mitt intryck är att om hennes "engelska lady" lyckades ta sig hem till England, så måste Gerda ganska snart ha lyckats hitta en ny anställning som kammarjungfru hos någon annan som också tyckte om att resa. 

Hur som helst: Vi är nu i mitten av december 1914, med julen runt knuten, och Gerda har inte hört något från sin familj i Sverige på en hel månad. Då hon inte litar på postgången, skriver hon två kort med nästan likalydande julhälsningar till sin favoritbror Gustaf och postar dem med någon dags mellanrum, i hopp om att åtminstone något av dem ska nå honom. (Säkert skrev hon julhälsningar även till sina övriga syskon - men dem har inte jag.) 


Linking to: Sepia Saturday 601


PS. My next post, also from December 1914, will be linked to Sepia Saturday 601 as well. 

2021-12-10

G.072.01 - G.072.02 - Postcards from Gerda in Territet (Switzerland) and Vittel (France), Autumn 1914

(Sepia Saturday 600)

G.072.01 - TERRITET (Switzerland)

TERRITET - Lawn Tennis du Gd Hotel - 2291


Editions Art. PERROCET & DAVID
La Chaux-de-Fonds. - Lausanne

To: Herr Gustaf Ekman, Backa, Brålanda, Schweden
From: Gerda. Sent from Montreux, Switzerland, 21.8 [1914]

Montreaux d. 20 aug. 
Käre bror. Hur mår du? Jag väntar på brev från dig. Jag önskar du vore här. Det är så vackert. Kom hit med båt. Kära hälsningar, Gerda.

Montreux 20 Aug. 
Dear brother, How are you? I'm waiting for a letter from you. Wish you were here. It is so beautiful. [I] came here by boat. Best wishes, Gerda. 

Territet is located between Montreux and Veytaux, on the Lake Geneva shore in Switzerland. According to the Wikipedia article, foreign tourists started to stay in Territet from 1848 onwards. From 1861, when the train station was opened, it became even more popular among famous and important people. The famous Orient Express train also stopped there. Territet also had the first tennis court in Switzerland - created in 1894, and exclusively for the use of the English tourists. (The Swiss or other nationalities were not allowed to access it!)




G.072.02 - VITTEL (France)
29 - VITTEL. - L'Hôtel de l'Établissement. - LL.



To: Herr Gustaf Ekman, Backa, Brålanda, Suède
From: Gerda. Sent from Vittel (Vosges dept), France - [date unknown] 1914

Käre bror! Sänder här hotellet, som jag nu är, reser härifrån nästa vecka till England, skriver sedan. Kära hälsningar, syster Gerda. - Har fått sedel [=passersedel?], skall skriva om det sedan.

Dear brother, I'm sending [a view of] the hotel where I am now. Next week I'll be travelling from here to England, will write then. Best wishes, sister Gerda. - I've got a [visa?], will write about that later.

Vittel is a commune in the Vosges department in northeastern France. It is an old spa town, also known for still bottling and selling mineral water. The Wikipedia article also informs me that later on in WWI, from November 1917 until February 1919, it became home to U.S. Army Base Hospital 36 from Detroit, MI. They occupied the five resort hotels in the city plus the casino.

MY COMMENTS:


The card from Territet/Montreux is dated 20 August, no year. It makes sense to assume it's from 1914, though, and that Gerda and her employer (an English lady) have by then already been staying in Montreux for a while. (As Gerda says she's waiting for a letter from Gustaf, she must have given him an address to write to.) So they may well have been in Switzerland already when World War I broke out (around three weeks before this card was written). As Switzerland was not involved, it may have seemed safest for them to stay on there for a while, awaiting how the situation would develop, and sorting out safe travel arrangements. 

Being in a safe place and surrounded by beautiful peaceful views, I can imagine that it may even have been quite hard to take in whatever news about the war that reached them there!

From Wikipedia I learn 20th August 1914 was a Thursday; and on this day, among other things... 

- German forces occupied Brussels, Belgium
- The Battle of Lorraine (France/Germany) and the Battle of Gumbinnen (Germany/Russia) took place
- The Moroccan Division of the French army was founded
- The Central Committe on Women's Employment was established in Britain (to develop employment and opportunities for women and support growing labour demands during the war)
- Pope Pius X died


On the card from Vittel, the year 14 is visible in the postmark, but not the date. But as they are now back in France and on the way to England, it must be of later date than the card from Switzerland. 

The Swedish word sedel in Gerda's postscript is ambigious. From the context, I interpret it as referring to some kind of document (visa) that would make it possible for her to travel back to England together with her English employer. From what I've been told in the past, this did not go to plan, though. The lady was able to go back to England; but Gerda got "stuck" in France - and ended up remaining there for the duration of the war (confirmed by later postcards in the album). As for the exact circumstances, I can only speculate. One guess is that maybe only British citizens were allowed to leave France for England, and whatever document Gerda is referring to on this card was declared not valid. Gerda of course was a Swedish citizen. Sweden was not involved in the war, but travelling back to Sweden from occupied France through Germany was probably problematic as well. Whether it was impossible or if she just preferred not to attempt it, I don't know. 

Anyway, the next postcards from Gerda to Gustaf are from Lyon in  December 1914. They will be coming up in a future post.



MINA KOMMENTARER:

Vykortet från Territet/Montreux  är daterat 20 augusti, utan årtal. Jag utgår dock från att året är 1914, och att Gerda och hennes arbetsgivare, en engelsk lady, varit på plats ett tag redan. (Eftersom Gerda skriver att hon väntar på brev från Gustaf, så måste hon ju ha gett honom en adress att skriva till.) Kanske var de i Schweiz redan i slutet av juli när kriget bröt ut. Eftersom Schweiz inte var indraget i kriget, kan det väl ha verkat säkrast att stanna där ett tag och avvakta hur krigssituationen utvecklade sig, medan de sökte efter säkra resealternativ. 

Jag kan också tänka mig att på en fridfull plats omgiven av vackra vyer så var det kanske inte heller helt enkelt att ta in de nyheter om kriget som nådde dem där?

Från en engelsk Wikipedia-artikel om augusti 1914 plockar jag dessa händelser från den 20/8:

- Tyska trupper ockuperade Bryssel
- Slaget vid Lorraine (Frankrike/Tyskland) och slaget vid Gumbinnen (Tyskland/Ryssland)
- Den marockanska divisionen av den franska armén grundades
- I England bildades The Central Committe on Women's Employment för att utveckla möjligheter för kvinnor att arbeta och möta behoven av arbetskraft under kriget
- Påven Pius X avled

Vykortet från Vittel har årtalet 14 synligt i poststämpeln, men inget datum. Eftersom de nu är tillbaka i Frankrike och på väg till England, så måste det dock vara skrivet senare än kortet från Schweiz. Det är oklart vad ordet "sedel" i Gerdas PS syftar på, men utifrån sammanhanget tolkar jag det som att det måste handla om något dokument (passersedel / visum) för att hon skulle kunna följa med sin engelska arbetsgivare tillbaka till England. Från vad jag fått berattat för mig, vet jag dock att det inte blev så; utan Gerda blev "fast" i Frankrike under hela kriget (vilket bekräftas av efterföljande vykort i albumet). Exakt vad som hände som gjorde att hon blev kvar i Frankrike kan jag dock bara spekulera om. En gissning är att endast brittiska medborgare tilläts att resa över till England från Frankrike, och att den "sedel" som Gerda här nämner inte godkändes. Gerda var ju svensk medborgare, inte brittisk. Även om Sverige inte var inblandat i kriget, så var det antagligen problematiskt att resa dit från det ockuperade Frankrike. Om hon inte kunde resa via England, så hade hon ju behövt resa via Tyskland. Om detta var helt omöjligt eller om hon bara föredrog att inte ge sig på det, vet jag inte. 

Hur som helst är nästa vykort från Gerda i albumet skrivet från Lyon i mitten av december 1914.
Det kommer i ett senare inlägg.





2021-12-09

G.070.03, G.071.03 - Postcards to Gustaf from his friend John - April and July 1914

 G.070.03



Munkaberg, April 24. (Eftersänt till Gustaf i Brålanda från Fristad, 27.4.1914) 
Besta Vänner. Min resa gick bra hit till Murum. Jag kan inte komma den vägen tillbaka, ty jag kommer att taga vägen åt Härna. Så du får vara snäll och skriva till mig. Tenker du är allaredan rest när detta kortet kommer fram. En vänlig hälsning till eder allesammans från en Vän. J. --- ?

Munkaberg, april 24. (Forwarded to Gustaf at Brålanda from Fristad, 27.4.1914)
Dear Friends. My journey here to Murum went well. I can't travel back the same way because I'm taking the road to Härna. So I ask you please to write to me. I'm thinking you will probably have left by the time this card arrives. Best wishes to you all from a Friend. J. --- ?

Murum and Härna are both localities in Västergötland, not too far from Fristad. It seems the writer stopped at Storegården on his way to Murum but won't be able to re-visit on his way back as he'll be taking a different road then. Gustaf was not living in Fristad in 1914, but he would have been able to travel there by train from Brålanda in Dalsland for a visit occasionally. (Whether he did, I don't know.)

I think the next card below must be written by the same person; and based on the handwriting on both, I think the writer may be John Beckman, who also wrote some cards to Gustaf while they were both in America. The signature on both cards is difficult to decipher, though.

G.071.03



To
: Herr Gust. Ekman, Brålanda
From: John [Beckman?] 
Arrived at Brålanda 25.7.1914

Min bäste kamrat. Huru mår du, jag lengtar efter brev från dig. Jag har hört att du skrev till Skoglund, jag kan hälsa dig från Storegd, de har hälsat de väntar också brev från dig. Jag kan väl aldrig tro att den där lilla brevduvan har flugit bort mäd dig, men om hon skulle släppa dig någon gång så sänd mig några rader så jag får veta huru du mår och hvad du gör. Adjö mäd dig, må så väl. Hälsa dina små Duvor, hoppas du tager reda på dem. Good bay. / John [Beckman?]

My dear friend, How are you? I'm longing for a letter from you. I have heard that you wrote to Skoglund. I have greetings to you from Storegården, they have said they are also waiting for a letter from you. I hope that little dove [carrier-pigeon] hasn't flown away with you, but if she drops you some time, please send me a few lines and tell me how you are and what you are doing. Farewell, and stay healthy. Greetings to your little Doves, I hope you take good care of them. Goodbye. 
/ John [Beckman?]

---

Based on things I vaguely remember having heard in the past, I think Gustaf lived with (and worked for) a woman in Brålanda, a widow with a daughter. As far as I know, I don't think they ever got married, though. But seems likely that they are who John is referring to here as Gustaf's "doves". The Swedish word for carrier-pigeon is brevduva (letter-dove). We also talk of turtledoves (turturduvor) much as one in English talks of "lovebirds".  

Gustaf dog innan jag föddes, så jag har inga personliga minnen av honom. Jag vill dock minnas att jag hört att han under åren i Brålanda bodde tillsammans med (och arbetade för) en änka med en dotter. Jag tror dock aldrig att de gifte sig (vilket kan vara en orsak till att förhållandet bara omnämndes i vaga ordalag...) Men det verkar troligt att detta är vad John syftar på när han skriver om "duvor" här. (Förutom brevduvor som förmedlare av brev, så används ju också ofta "turturduvor" för att beteckna kärlekspar.)

2021-12-08

G.067.02 - G.070.2 - Påskkort / Easter Cards, 1914


Påskkort skickade till Gustaf Ekman, Backa, Brålanda (Dalsland) (1914)

Easter Cards sent to Gustaf Ekman at Backa, Brålanda (Dalsland, Sweden) (1914) Easter 1914 was 10-13 April. (One or two cards lacking date may be from a later year.)



Glad Påsk 1914!
Tillönskar Carl Emanuelson

Happy Easter 1914! 
from Carl Emanuelson

(Gustaf's older brother)



Glad Påsk 1914!
Tillönskar Sally

Happy Easter 1914! from Sally
(Gustaf's much younger half-sister -
my grandmother, 14 years old in 1914.)

Hildur Söderberg


Glad påsk och hjärtl. hälsningar fr. oss samtl. / Oscar
Norrköping, 11.4.1914

Happy Easter & best wishes from all of us / Oscar
(another older brother)



Glad Påsk! 1914
tillönskas av Hildur

Happy Easter! 1914
from Hildur

(his step-sister, 22 years old)

H. Söderberg


Glad Påsk! Tillönskar br. Carl
Happy Easter! from brother Carl

This card has no date. As there is another Easter card from 1914 from Carl above, this one is probably from a later year.



Glad Påsk tillönskas av Ida o Gustav

Happy Easter from Ida & Gustav
(unknown to me)



Fridenslund den 31/3 1914.
Glad Påsk! Tillönskas av Familjen Blomgren

Fridenslund, 31/3 1914.
Happy Easter from the Blomgren family.
(unknown to me)



H. Söderberg


"Glad Påsk" och många hälsningar fr oss samt./ O-r
Happy Easter and many greetings from all of us. / Oscar

 (This card too is probably from a later year than 1914.)

Hildur Söderberg



En glad Påsk tillönskas av Alfhild, Ivan och Ruth
Happy Easter from Alfhild, Ivan and Ruth
(Year unknown)



Bästa Gustav,
Vi skulle sända pengarna till dig Gustav, men vi vet ej vart vi skall sända dem, så om du ville vara snäll och sända mig ett kort vart du är så vore du snäll, då skall vi sända dem strax. 
Många hälsningar från Erik Johnsson

Poststämpeln börjar på VÄRM... som i Värmlands Nysäter, så förmodligen är det från Gustafs arbetsgivare där under 1913. Av tidigare vykort har framgått att Gustaf flyttade till Brålanda runt nyår 1913/14. Tydligen hade de adressen dit han flyttade, men de var kanske osäkra på om han fortfarande var kvar där. (Eller kanske behövdes det en postkontors-adress för att sända pengar?)

Dear Gustaf, 
We were going to send you the money Gustav, but we don't know where to send them. If you would be kind enough to send me a card and tell me where you are, we will send them soon.
Best wishes from Erik Johnsson.

The postmark starts with VÄRM... as in Värmlands Nysäter, so most likely this card is from the family he worked for there during 1913. From previous cards I've deduced that Gustaf moved from there to Brålanda around New Year 1913/14, and obviously they had his address there, but perhaps they were not sure if he was still there now. Or maybe they needed a post office address to send money - I'm not sure how such transactions were made back in those days.  

---

Jag lägger märke till att fyra av dessa påskkort är tecknade av en och samma artist: Hildur Söderberg. Hon var en svensk målare, tecknare och illustratör, född 1885, död 1976. Hon studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1906-1911. Som illustratör uförde hon bl.a. novellillustrationer i tidskriften Julhälsning.

I notice that four of these cards were drawn by the same artist, Hildur Söderberg. She was a Swedish painter and illustrator, born 1885, dead 1976. She studied at the Royal Swedish Academy of Arts in Stockholm between 1906-1911. She also made illustrations for short stories in a Christmas magazine.