A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards
from the early 20th century.

2012-12-15

G.010-1 Utmelandsmonumentet, Mora (1902)

G.010-002

DALARNE. MORA. UTMELANDSMONUMENTET.
Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm

Utmelandsmonumentet är en byggnad som ligger i byn Utmeland strax söder om Mora. Det invigdes den 29 september 1860 till 300-årsminnet av Gustav Vasas död. Byggnaden reser sig över öppningen till den källare i vilken Tomt Margit Larsson i november 1520 skall ha gömt den 24-årige Gösta Eriksson, senare mera bekant som Gustav Vasa, undan de förföljande danska ryttarna. - Under det nationalromantiskt sinnade 1800-talet var det naturligt och självklart att fira landets store befriare och grundare. Arkitekten bakom byggnaden, som närmast kan liknas vid ett kapell, var Fredrik Wilhelm Scholander. [Läs mer i Wikipedia]

Utmeland Monument (in English)
The card shows a monument in the village Utmeland near Mora in the province of Dalarna (also known as Dalecarlia in English). The monument was built in 1860 in celebration of the tercentenary of´the death of Gustav Vasa (elected king in 1523 and considered the founder of Sweden as a nation). The monument, which resembles a chapel, was designed by architecht Fredrik Wilhelm Scholander, and was built over the remains of a cellar where back in 1520 a farmer’s wife is said to have helped hide Gustav Vasa from the Danes who were then persecuting him. (This was a story included in our history books for centures… I’m not sure if it still is!)

G.010-1B

To: Herr Gust. Ekman, Storagd, Fristad
Date: 17.8.1902
From: [Elsa?]

Odensberg 17.8.02
Tack för kortet! – Jag är nu här hos Grosshandl. Ekman. Skrif snart ett långt bref o tala om nyheter.
Hälsningar [Elsa]

Jag är inte säker på avsändaren, jag läser namnet som Elsa. Hon skriver att hon är hos “grosshandlare” Ekman. Från min släkting som hörde av sig per email häromsistens fick jag veta att Gustafs bror Oscar blev föreståndare för en lanthandel i Odensberg, filial till svågerns (Brynolf Wilander, gift med äldsta systern Emma) affär i Floby. Tydligen måste denna filial ha öppnat redan 1902.

In English

Odensberg 17.8.02
Thanks for the postcard! I am now here with merchant Ekman. Please write a long letter soon and let me know all the news. Best regards, [Elsa]

I’m not sure who the sender is, I think the signature is Elsa. She writes that she’s visiting with “merchant” Ekman. From the relative who wrote to me not long ago, I learned that Gustaf’s brother Oscar became shopkeeper for a branch country store at Odensberg, owned by his brother-in-law (Brynolf Wilander, married to the oldest sister Emma) who also owned a similar store in Floby. So this branching out must have happened already in 1902.

 

Sepia Saturday: Give Us a Kiss

"give us a kiss for Christmas"

Sally o Gustaf glasveranda-001

My paternal grandparents, Sally (b.1900) and Gustaf T. (b.1904). They got engaged 7 September 1929 (and married a year later, 23 September 1930). When I enlarge this photo on the computer I think that I see a glimpse of a ring on her left hand resting on his shoulder… but I can’t be sure, there are too many light reflections and other spots in the photo as well. (As usual, the photo is not dated.) The room where they are sitting is probably the glass veranda at the farm.

There are more photographs of Sally and Gustaf in similar positions, and it seems they must have been an semi-official and family-approved couple at least from early 1928. This concluded from the fact that the photo below includes Sally’s older brother Carl who died in 1928:

Före sept 1928-002

The men standing in the background are Sally’s older half-brothers Carl (b.1870) and Gustaf (b.1878). The couple in the middle are her  half-sister Hildur (b.1892) with boyfriend or fiancé Olof (Olle). (They too got married in 1930.) Sitting on the left is Hildur’s and Sally’s mother Selma (b.1861) (step-mother to Carl and Gustaf).

I wonder who took the photo.
Were there self-timers back in those days??

Mina farföräldrar, Sally och Gustaf T. förlovade sig 7 september 1929 (och gifte sig 23 septemer 1930). Jag tycker mig se en förlovningsring blänka på Sallys hand som vilar på Gustafs axel i det övre fotot, men det är svårt att säga eftersom det även finns andra ljusa fläckar i fotot.

De finns fler foton av paret i liknande position, och minst ett av dem måste vara taget över ett år innan de förlovade sig, eftersom det även inkluderar Sallys bror Carl, som dog sensommaren 1928. Detta är det nedre fotot, där farfar sitter i farmors knä. Även Hildur och Olle är uppenbarligen vid det här laget också ett officiellt par. (Även de gifte sig 1930.) Längst bak står Sallys halvbröder Carl och Gustaf. Till vänster sitter Hildurs och Sallys mor, Selma (styvmor till Carl o Gustaf).

.

2012-12-09

Sepia Saturday: Work on the Farm (ca 1911-1920)

“roll up your sleeves, put your overalls on and get working hard…”

My grandmother Sally, born 1900, grew up on a farm in south-west Sweden. After her father died in 1907, the family on the farm consisted basically of her mother Selma, one or two of her much older half-brothers from her father’s first marriage (Carl, and, after his return from the United States, Gustaf), her half-sister from her mother’s first marriage (Hildur, eight years older than Sally), and their younger brother (Nils, born 1902). They all remained living together on the farm until Carl died in 1928. In 1930 the farm was sold and Sally, Hildur and Nils all got married that same year. What Gustaf did after the farm was sold, I’m not sure.

Farm life_0002-1

Farm life_0002-2

Unfortunately there are very few dates and names in my grandmother’s old photo albums. When I first saw this photo, the hats they are wearing made me wonder if this was a photo that Gustaf sent back to his family while working on some farm in Pennsylvania. The boy’s hat especially makes me think “Amish”…

But then I learned that in 1910, Gustaf was not working as a farmhand but at a lumberyard; and in 1911 he was back in Sweden. So what I’m thinking now is that this photo is from the family farm in Sweden, after Gustaf came back, in 1911 or 1912. Perhaps he had the photo taken to send back to friends in the US? The boy must be his brother Nils, aged 9 or 10. Possibly the hat that Nils is wearing could have been a gift brought back by Gustaf. (Yes, I’m making this up, but it’s not too unlikely.)

There is also a possibility that the man in the photo is not Gustaf but Carl (who never left the farm). But Gustaf was the younger of the two and I think it’s probably him.

 CIMG7410-1

CIMG7410-3

This next photo must be of later date, like around 1920, because the young man on the left is definitely Nils, and now he must be at least in his upper teens. Next to him is his mother Selma, then Hildur and Sally. And my guess is Carl to the right, and Gustaf up on the hay trailer. (The man I cut out in the enlarged photo must be some farmhand or neighbour helping out with the harvest.)

CIMG7411-1

Someone on her way to milk the cows – probably my great-grandmother Selma.

CIMG7412-1

In this photo I think it may be my grandmother Sally doing the milking.

CIMG7410-3

There seems to be a fashion difference between generations in the way the women tied their headcloths. Selma tied hers under her chin. Her daughters tied theirs at the back. It’s the same way in other photos; and from my own childhood I remember my grandmother wearing her headscarves tied at the back too.

---

På svenska

I min farmor Sallys album finns inte många anteckningar om datum eller namn på personer som ledtråd.

När jag först såg det första fotot ovan med mannen och pojken i hatt, så gick mina tankar till bilder från Amish-kulturen. Pennsylvania, där Gustaf bodde under åren i USA, är ett Amish-område. Därför tänkte jag först att bilden kanske var från något arbete han hade under tiden där. Men när jag fann att han 1910 var anställd på sågverk och inte inom jordbruk, och att han 1911 tycks ha återvänt till Sverige, så tänkte jag om. Min gissning nu är istället att bilden är från Storegården 1911 eller 1912, och att pojken som kör hästen är Nils (född 1902). Kanske lät Gustaf ta bilden för att skicka till vänner i USA. Och kanske hade han med sig hatten till Nils därifrån? Eller så var det “mode” med halmhatt även i Sverige vid denna tid.

Nästa foto är av senare datum. Där känner jag igen Nils längst t.v. och han måste vara åtminstone i övre tonåren. Bredvid honom står Selma, Hildur och Sally, och antagligen Carl, och så Gustaf uppe på skrindan. Mannen längst t.h. på originalbilden är troligen någon granne eller inhyrd hjälp.

Nr 3 har anteckningen “inför kvällsmjölkningen” och Nr 4 “kon mjölkas”. Jag tror det är Selma på foto nr 3 och Sally på foto nr 4. Det verkar som det är en generationsskillnad i hur man knöt huvudduken. Selma bär den (på flera foton) knuten under hakan. De yngre kvinnorna har den knuten i nacken. Mitt eget minne från barndomen är också att farmor brukade ha sin sjalett knuten i nacken.