A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2013-06-27

G.019.2 Göteborg, Hamnen vid Lilla Bommen


G.019.2_0001

Göteborg. Hamnen vid Lilla Bommen. (Harbour at Lilla Bommen)
Imp. Axel Stiberg & Co., Göteborg. 36.

G.019.2_0002

To: Herr Gustaf Ekman, Storegd, Fristad
From: Gerda
Date: (ca 1902?)

Tack för kortet. Vi mår alla bra. Kommer nog snart hem tänker jag. Kära helsningar Gerda. A… Ljung helsar också.

Inga spår av datum finns kvar på kortet men att döma av typen av kort gissar jag att det är från 1901/02 snarare än efter 1911. (Åren emellan var ju både Gustaf o Gerda i Amerika.)

Firman Axel Stiberg och C:o inregistrerades 30 december 1854 av Axel Ludvig Stiberg. Företaget bedrev detaljhandel med tobaksvaror vid Östra Hamngatan 36 och hade en omfattande import. Sonen Axel Tage övertog verksamheten den 11 januari 1892 tillsammans med en medarbetare inom firman.

 

G.019.2_0001-001

Thanks for the postcard. We are all well. Soon coming home I think. Love, Gerda. A… Ljung sends greetings too

Lilla Bommen is the name of a harbour for visitors in Gothenburg. The name could be translated “small toll bar”. (There was also a bigger one.)

There is no date visible, but judging by the type of postcard it’s likely to be from 1901/02 rather than after 1911. The tobacconist company that sold the card was founded in 1854.

No comments:

Post a Comment