A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-02-27

G.003-2 Swans (Mösseberg, Falköping)

003.2A-2
(förstoring från vykortet nedan – enlarged from postcard below)

Mössebergs Svanor (1901)

Lindgrens Bok- & Pappershandel, Falköping
A.J. Lindgrens Tr.

003.2A-1

003.2B-1

Poststämpel/postmark: 22.10.1901 PKXP (Falköping)
Frimärke/stamp: 5 öre
Till/to: Herr Gust. Ekman, Storeg., Fristad
Från/from: Oscar

003.2A-3

Obg.  d. 22/10 1901.  [Odensberg]

K.B.! [Käre broder!]
Tack för brefvet. Om du kunde få tillfälle ånyo komma hit en à 2 veckor o hjälpa till med körning, så vore bra snällt. Kom då snarast möjligt! Det passar så bra köra fyllning[?] här nu. Hälsa pappa o fråga [hur?] svar jag får på brefvet – om han kunde [läsa?] det? Många hälsningar! Broder Oscar.

Det här kortet verkar bekräfta att Gustaf under 1901 tidvis vistades på Storegården i Fristad och tidvis hos brodern Oscar i Odensberg nära Falköping. Vad “köra fyllning” på senhösten innebär vet jag inte riktigt. Jag har också svårigheter att tyda ett eller två ord i den sista meningen… Det verkar som om Oscar väntar på ett brevsvar från fadern (Samuel) också.

 

In English

Odensberg, 22/10 1901

Dear Brother,
Thanks for your letter. If you can find time to once again come there for one or two weeks to help out with driving, that would be kind of you. If you can, come as soon as possible! It’s a good time right now for driving [backfill?]. My greetings to Dad and ask him [when? how?] I’ll get an answer to my letter – if he could read it? Many greetings! Brother Oscar

This postcard seems to confirm that in 1901, Gustaf’s home was the family farm (with his father and stepmother) at Fristad but that he also periodically helped out at his brother Oscar’s farm(?) at Odensberg near Falköping. I’m afraid I’m not able to guess exactly what kind of filling or backfill is referred to here. There are also a couple of words hard to decipher in the last sentence, but it seems Oscar is also waiting for an answer to a letter he sent to their father.

For Mösseberg, see the previous postcard (3.1)

1 comment: