A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards
from the early 20th century.

2012-02-17

G.001-3–Girl with Mustache

G.001-3 – Flicka med Mustasch

Sid 1_0005-2

▲ Uppförstorad detalj. Se hela kortet längre ner på sidan.
    
Enlarged detail. See the whole card further down.
     English translation at the bottom of the page.

Sid 1_0006-1

BREFKORT – POSTCARD

Poststämpel/postmark: PKXP N1… (1901? 07?)
Till/to: H Herr Gustaf Ekman, Odensberg2
Från/from: ? 3

John Fredriksons Konstförlag: Christiania

1Jag sökte på PKXP poststämpel, och fann ett PDF-dokument med JÄRNVÄGSLINJER med PKXP/PLK/PKP mellan 1868 och 1968. Tydligen anger dessa stämplar järnvägslinje och ort efter ett visst system.

Jag tycker sista siffran i årtalet antyder en 7:a, men det är antagligen en 1:a – eftersom andra vykort tyder på att Gustav befann sig i Amerika från dec 1902 till sommaren 1911.

2Under den tryckta raden (Bostad) står: “om den kan uppgifvas”.  Jag antar att det tyder på att inte alla på den här tiden hade vad vi idag kallar för en adress; och kanske inte heller fick posten utburen till hemme. Kanske hämtade man posten i närmaste postkontor eller handelsbod?

3Jag undrar om avsändaren av detta kort möjligen är densamme som det förra kortet (1:2). Adressen på det förra är skriven med ledigare stil, men samtidigt har båda mycket sirliga slängar av samma slag på det stora bokstäverna. Vidare finns en kuriös detalj på båda korten: Ett extra ‘H’ före titeln ‘Herr’. Dessutom är båda uppenbarligen sända av någon med skämtlynne.

---

Sid 1_0005-3

Sid 1_0005-4

Meddelandet är svårtytt. Jag läser det som:

Undrar hur Ni befinner Er.
hoppas inte som! hjärtligt tack
därför i alla fall, i för. vk.
[“i förra veckan”?]

Jag har f.n. tandvärk, o är mycket retlig.

Inte som – vad? Inte som jag? Inte som bilden?? Inte som i förra veckan???

Den som sände kortet har också försett den unga damen på bilden med bläck-mustasch och skägg; på samma sätt som man ibland ser med bilder av Da Vincis Mona Lisa. Det anmärkningsvärda, när jag kollar upp data, är att dadaisten/ surrealisten Marcel Duchamps kända parodi av Mona Lisa med mustasch och bockskägg (se nedan) inte gjordes förrän 1919. Men det här vykortet är troligen sänt 1901, och i varje fall inte senare än 1907.

Jag tror att när jag gått igenom den här vykortssamlingen, så får jag ta upp konkurrensen med Dan Brown och skriva en ny DaVinci kod!

T.v.: Duchamps Mona Lisa 1919 4  

image     Sid 1_0005-1

Duchamp’s Mona Lisa parody 4  on the left

In English:

1Postmarks were coded to show railway line and locality along that line.

2The second line on the back of the card indicates that this space is set aside for the residential address – “if it can be given”. My interpretation is that not everyone back in those days had a proper address, or had their mail delivered to the door. Maybe they had to collect their mail at the nearest post office or village shop.

3I’m wondering if possibly the sender of this card is the same as with the previous anonymous card (1:2). The address on the previous one is more casually written, but they both use similar, very elaborate capital letters. And there is another detail that seems curious to me: And extra ‘H’ before the title ‘Herr’ (Mr.) Besides, both cards were obviously sent by someone with a sense of humour.

The message written on the card is rather mysterious. It seems to be written in incomplete sentences and using abbreviations; and no sender. (Text message style of 100 years ago!) This is how I read it: “I wonder how you are. Hope not like ! [me? or the lady on the picture? or last week?] thanks anyway for last week. I am currently having toothache, and am very irritable.” (The last sentence is written upside-down.)

Whoever sent the card has also given the young lady in the picture an ink mustache and beard; in the same way one sometimes sees it done to Da Vinci’s Mona Lisa. The remarkable thing is that when I check facts, I find that the famous parody of Mona Lisa with mustache and goatee by Marcel Duchamp (see below) was not made until 1919; while this postcard  seems to have been sent in 1901, or at least no later than 1907. (The postmark is unclear, but other cards indicate that Gustav was in America between December 1902 and summer 1911.)

I think when I’m done with this card collection, I will take up competition with Dan Brown and write a new Da Vinci code.

4  In 1919, Duchamp made a parody of the Mona Lisa by adorning a cheap reproduction of the painting with a mustache and goatee. To this he added the inscription L.H.O.O.Q., a phonetic game which, when read out loud in French quickly sounds like "Elle a chaud au cul". This can be translated as "She has a hot ass", implying that the woman in the painting is in a state of sexual excitement and availability. It may also have been intended as a Freudian joke, referring to Leonardo da Vinci's alleged homosexuality. Duchamp gave a "loose" translation of L.H.O.O.Q. as "there is fire down below" in a late interview with Arturo Schwarz.

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp

1 comment:

  1. PS. I efterhand lägger jag märke till ännu en sak: ett litet bläck-streck över damens ringfinger. Det är på höger hand, inte vänster, men...? (Så vitt jag vet så gifte sig inte Gustav, i alla fall inte före 1930.)

    After publishing this post, I noticed one more thing. An ink-mark on the lady's right hand, like an engagement ring. It's the wrong hand, but...? (As far as I know, Gustav did not get married, at least not before 1930.)

    ReplyDelete