A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2013-03-08

G.013.3 Sörby – Ringstorp st. (1902)

G.013.3A_0001-001

SÖRBY, Ringstorp st.

G.013.3B

Okänt datum - Påskdagen 1902 inföll 30 mars
Date unkonwn - Easter Sunday 1902 was March 30

To: Herr Gustav Ekman, Storegården, Fristad
From: Gerda

G.013.3B-001

En mycke glad och trevlig Påsk önskas Eder samtl. från Gerda. Skall snart skriva brev till dig.

Troligen sänt påsken 1902 från Sörby (Floby/Falköping).
Frågan är om Sörby på vykortet är från DET Sörby… Jag hittar inget Ringstorp i närheten av Falköping. (Det fanns däremot i början av 1900-talet både ett Sörby och en järnvägsstation Ringstorp i Linköpingstrakten.)

In English

Postcard sent to Gustaf from his sister Gerda, probably at Easter 1902 from Sörby near Falköping where their sister Emma lived. I’m not sure if the Sörby on the front of the card is really that Sörby, though.

I wish you all a happy and pleasant Easter, from Gerda.
(PS to Gustaf:) Will write you a letter soon.
.

No comments:

Post a Comment