A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-04-23

G.006-1 Tegnérrummet, Rämen (1902)

006.1A-001

No 242 Vermlands Rämen. Tegnérrummet. 1
Imp. F.W.H. & Co.

006.1B

Datum: (March) 1902
Poststämpel: PKXP (troligen Falköping)
Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg, Fristad
Från/from: ? (kan ej tyda namnteckningen)

006.1A-003

006.1A-002

Hjärtligt tack för vyn, roligt höra du mår godt. Jag är nu ensam. Ekman med Fru är på Sörby idag.
Hälsningar ---

Många Hälsningar till Ester o Gärda.
Nästa måndag flyttar jag.

Jag kan inte tyda namnteckningen på det här kortet. Av texten gissar jag att det är sänt från någon på gården i Odensberg. “Ekman med fru” måste vara Oscar och Elin, och att de är på Sörby borde betyda att de för dagen är hos systern Emma med familj. Avsändaren skickar hälsningar till de andra två systrarna och nämner sin egen förestående flyttning.

In English

Many thanks for the picture postcard, glad to know you’re doing well. I am now alone. Ekman and wife have gone to Sörby today. Give my greetings to Ester and Gerda. I’ll be moving next Monday.  ---

I can’t decipher the signature on this postcard. From the content it seems it was sent from someone still living on the farm at Odensberg near Falköping. Oscar and his wife Elin seem to have gone to visit Oscar’s sister Emma for the day. The writer sends greetings to the other two sisters and says “I’ll be moving next Monday”.

---

1 The postcard is from a manor house at Rämen or Rämmen in the county of Värmland where there is a small museum dedicated to the famous Swedish poet, bishop and letterwriter, Esaias Tegnér (1782-1846). In the 19th century he was regarded as the father of modern poetry in Sweden. As a young man he was tutor to the younger children of the Myhrman family living at Rämen and fell in love with the daughter Anna, two years younger than himself. They were secretly engaged in 1802 and married in 1806. In 1826, Tegnér became bishop of Växjö. There were some scandals attached to his name because of close friendships/relationships with other women than his wife, probably referred to in his poetry.

---

1 Esaias Tegnér och Rämens Bruk

Rämens Herrgård hörde till Rämens/Rämmens bruk i närheten av Filipstad i Värmland. Bruket är nedlagt men herrgården finns kvar och tillhör numera familjen Dickson. I herrgården finns ett mindre museum, vari det så kallade Tegnérrummet fortfarande ingår. Herrgården är privatbostad men visning av Tegnérrummet kan bokas via turistbyrån.

Esaias Tegnér 1782-1846 var en en svensk skald och kulturpersonlighet. Han kom till Rämmens bruk sommaren 1797 när han var 14 år och hans äldre bror Lars Gustaf fått plats som informator. Bruket ägdes av Kristoffer Myhrman som hade nio söner och två döttrar, däribland den då 12-åriga Anna Myhrman. På hösten 1798 återkom Esaias dit som informator åt familjens yngre söner. Man vet att Anna gömde undan stearinljus till honom så att han skulle kunna läsa Iliaden och Odysséen. I ett brev till sin bror Elof i maj 1799 anförtrodde han honom sin kärlek för Anna, för säkerhets skull skrivet med grekiska bokstäver. Tegnér började studera vid Lunds universitet men med hjälp av sin bror skickade han i hemlighet brev till fru Myhrman och Anna bakom ryggen på Kristoffer Myhrman. Sommaren 1802 besökte Tegnér åter Rämmen och förlovade sig med Anna i hemlighet. Den officiella förlovningen dröjde till midsommar 1805. I augusti 1806 gifte de sig på Rämmens bruk. De bodde i Lund fram till 1926 då de flyttade till Växjö, där Tegnér utnämnts till biskop. Under sitt äktenskap lär Tegnér ha hyst mycket varma känslor också för flera andra kvinnor, som anses ha påverkat hans diktning.

 

 

1 comment:

  1. Compare Postcard 6.3
    The sender's surname is probably Johansson.

    ReplyDelete