A 'Swenglish' journey through family photos, notes and postcards from the early 20th century.

2012-02-29

G.003-3 Storgatan, Falköping (1901)

003.3A-2

Falköping, Storgatan. / Falköping, main street. (1901)
(förstoring från kortet nedan / enlarged from the card below)

Lindgrens Bok- & Pappershandel (John Swedmark), Falköping
No 170. Imp.
Sommar-filial vid Mössebergs Badanstalt (se 3.1).

003.3A-1

Text på butiksskylten: Kappmagasin – Skrädderiaffär
The sign says: Coat Store – Tailor’s Shop

003.3B-1

Till/to: Herr Gustaf Ekman, Storeg. Fristad
Från/from: Oscar

Obg. 5/10 -01

K.B.! [Käre Broder!]
Tack för brefvet! Äfven tack för alla [besvär?] , samt det jag kan få hjälp till erhållande af sågspån. Skall vidare [släpas? ---?] Gerda(?) är som Ni kanske kanske redan vet nu åter uppe o kry, roligt nog! Hälsningar! Oscar

Så här är ännu ett kort från Oscar (i Odensberg) till Gustaf (på Storegården), och daterat ca 2½ vecka innan det förra (3.2). (Jag går igenom korten i den ordning de sitter i albumet.) Oscars handstil är inte den lättaste att tyda! Lägger jag ihop pussel-bitarna från kortet skrivet 22/10 och detta från 5/10, så tolkar jag det som om Oscar höll på med något arbete där det behövdes “fyllning”, som kan ha bestått av sågspån, som han också kan ha behövt ekonomisk och/eller praktisk hjälp att anskaffa, och sedan att köra och få på plats.

Det framgår också att någon åter är uppe och kry; namnet är suddigt, men jag tror att det kan stå Gerda; vilket i så fall troligen syftar på systern – som denna tid verkar ha vistats hos den äldsta systern Emma (Wilander) med familj (i Sörby nära Floby, idag tillhörande Falköpings kommun). (Slutsats från några av korten i Gerdas album.) Detta kan stämma med Oscars osäkerhet om familjen på Storegården kanske redan nåtts av nyheten att hon var bättre.

Från vad jag minns att pappa berättat, så var Emmas make (Brynolf Wilander) “handlar’n i Floby”. Enligt släktträd som pappa ritat upp, hade de tre barn, Edit, Erik och Ella. (Inga datum.) Erik gifte sig med Vera, och de i sin tur fick tre barn, varav ett var Ulla, född 1939.

Oscar var gift med Elin, och de hade (enl samma släktträds-skiss) tre söner: Sven (+ 1973) (ing Malmö), Justus (fondchef Sundbyberg), Ingvar (ing Nr +). (Vad står Nr för??)

 

In English

Odensberg 5/10 –01

Dear Brother!
Thanks for the letter! Also thanks for all the [trouble?] and for what help I can get to acquire sawdust. Must also be dragged [ from there?] Gerda (?) is, as you may already know, up and well again, glad to say. Regards, Oscar

I’m scanning and going through the old postcards in the order they are in the album; which turns out not to be strictly chronological. This card was written 2½ weeks before the one in the previous post (3.2). Oscar’s handwriting is not always easy to decipher, but putting together the information from the two cards, I would say that in October 1901, Oscar was doing some kind of (farm) work  that required sawdust as “filling”, and he needed help with that from his brother Gustaf, who was otherwise living with their father and his new family. Possibly – but this is more of a guess based on a somewhat unclear turn of phrase – Oscar might also have asked their father for financial help in connection with this.

At the end there is the good news that someone is up and well again – as they may already have heard. The name is smudged, but I think it says Gerda. This makes sense, since from cards in her postcard album I conclude that around this time, Gerda was probably staying with their oldest sister Emma and her family, also in the vicinity of Falköping (Sörby near Floby), but not the same village as Oscar and his family (Odensberg).

If memory serves me right from what my father told me, Emma’s husband (Brynolf Wilander) was merchant/shopkeeper at Floby.

A family tree that my father sketched shows that Emma and Brynolf had three children: Edit, Erik and Ella. No birthdates given.

Oscar, according to the same sketch, was married to Elin, and they had three sons: Sven, Justus and Ingvar. No birthdates given.

2 comments:

  1. I wonder who the people are on the postcard, it is a strange one! They are all dressed up, perhaps they are on their way to church. Or maybe just got dressed for the picture. Funny that they are not grouped, they are were standing around idly, all dressed up.

    ReplyDelete
  2. We are now in Falkoping. We found the homes of my great great grandmother and grandfather and the store our family, the Falk's or Feldt's owned on Storgatan near the square. My grandfather immigrated to the states in 1888 and my grandmother iin non 1889.

    ReplyDelete